SZP/13/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/13/2019

Sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych elektronowych oraz sekwenatorów NGS:

1)    Część 1   Odczynniki do immunocytochemii,
2)    Część 2   Reagenty do identyfikacji komórek,
3)    Część 3   Przeciwciała do immunocytochemii,
4)    Część 4   Przeciwciało poliklonalne,
5)    Część 5   Odczynniki do procesowania preparatów,
6)    Część 6   Odczynniki do hodowli komórkowych,
7)    Część 7   Akcesoria do mikroskopii fluorescencyjnej,
8)    Część 8   Materiały sterylne jednorazowe,
9)    Część 9   Odczynniki do digitalizacji sekwencji fagowych,
10  Część 10 Odczynniki do bibliotek sekwencji fagowych,
11  Część 11 Odczynniki i akcesoria do przygotowania bibliotek sekwencyjnych,
12  Część 12 Odczynniki i akcesoria do typowania mikroorganizmów met. Spektrometrii Mas,
13  Część 13 Odczynniki i akcesoria do hodowli bakteryjnych,
14  Część 14 Odczynniki i akcesoria do filtracji bakteriofagów.Termin składania ofert: 10.09.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  10.09.2019 r. godz. 10:10.


Informacja: W dniach 12.08.2019 r. - 19.08.2019 r. - urlop.