SZP/11/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/11/2019

Wyposażenie do cyfrowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego, w tym dla:

  1. części  1 –  Urządzenie do kontrastowania - Napylarka wysokopróżniowa,
  2. części  2 –  Urządzenia do preparowania materiału biologicznego – homogenizator ciśnieniowy,
  3. części  3 –  Urządzenia do preparowania materiału biologicznego – licznik komórek,
  4. części 4 –    Urządzenia  i akcesoria do procesowania preparatów mikroskopowych.

Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do  godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.07.2019 r. o godz. 10:10