SZP/09/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/09/2019

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych.

Termin składania ofert: 18.06.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.06.2019 r. godz. 10:10.

Po modyfikacji:

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.06.2019 r. o godz. 10:10.