SZP/07/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/07/2019

Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Termin składania ofert: 23.05.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.05.2019 r. godz. 10:10.

Modyfikacja nr 1:

Termin składania ofert: 27.05.2019 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 27.05.2019 r. godz. 10:10.