SZP/04/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/04/2019

Temat:
Część 1: Szalki do hodowli komórkowych i inne akcesoria laboratoryjne.
Część 2: Końcówki do dozowników, pipet i inne akcesoria laboratoryjne.
Część 3: Polipropylenowe próbówki wirówkowe i mikropróbówki.
Część 4: Membrany białkowe do badania obecności cytokin owczych.

Składanie ofert: 16.04.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert:  16.04.2019 r.  godz. 10:10