SZP/03/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/03/2019

Tytuł postępowania:
Dostawa materiałów zużywalnych

Termin składania ofert:   03.04.2019 r. do godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert:     03.04.2019 r.  godz.  10:10