SZP/02/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/02/2019

Tytuł postępowania:

  Dostawa dla:

Części 1: Monoklonalne, mysie przeciwciało wraz z izotypem przeciwciała blokującego: IgG1,

Części 2: Mysie Przeciwciało Anti-Strep Tag,

Części 3: Poliklonalne, królicze przeciwciało,

Części 4: Membrany białkowe do badania obecności cytokin owczych,

Części 5: Materiały zużywalne,

Części 6: Monoklonalne lub poliklonalne królicze przeciwciała.


Termin składania ofert: 15.03.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert:   15.03.2019 r. godz. 10:10.