SZP/01/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/01/2019

Dostawa systemu do oczyszczania białek FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography)

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godziny 10:00
Otwarcie ofet: 15.02.2019 godzina 10:10