2018/8

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/8

Cyfrowy transmisyjny mikroskop elektronowy z wyposażeniem, w tym dla:

  1. części 1 – cyfrowy transmisyjny mikroskop elektronowy,
  2. części 2 – wyposażenie do cyfrowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

UWAGA: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.

KLUCZ w załączeniu.