2018/5

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/5

System akwizycji, digitalizacji  i archiwizacji obrazów mikroskopowych dla:

  1. Części 1 - składający się z dwóch stanowisk:
    a)   stanowisko do akwizycji i digitalizacji preparatów mikroskopowych,
    b)   stanowisko do automatycznej przyżyciowej rejestracji obrazu 
  2. Części 2 - Wyposażenie uzupełniające system akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych (Komora laminarna, Inkubator CO2/O2, Inkubator CO2, Zbiornik na azot, Wirówka uniwersalna, Piec do skrawków, Komora z filtrami do pochłaniania substancji szkodliwych, Mini wirówka, Zestaw pipet).

UWAGA:  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.