2018/3

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/3

Zaawansowany system do hodowli bakterii beztlenowych mikroaerofilnych oraz komórkowych, w skład którego wchodzą:
1)   dla części 1 - komora do hodowli bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych oraz komórkowych,
2)   dla części 2 - automatyczny licznik kolonii bakterii i stref zahamowania wzrostu,
3)   dla części 3 - aparat do automatycznego posiewu na płytki.