SZP/25/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/25/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Aparatura NAUKOWO-BADAWCZA DLA LABOLATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ MIKROORGANIZMÓW

UWAGA ZMIANA!! Termin składania ofert: 30.12.2015r., godz. 13:00,

Wynik postępowania