SZP/18/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/18/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Zakup i dostarczenie sprzętu do rozbudowy sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz dostarczenie systemu zabezpieczeń sieciowych na potrzeby Centrum Obliczeniowego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej – Etap III

Termin składania ofert: 29.09.2015r., godz. 10:00,/p>

Wynik postępowania