SZP/10/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/10/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

APARATURA DO AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWANIA, STERYLIZACJI I ROZLEWU PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

Termin składania ofert: 01.09.2015r., godz. 10.00


Wynik postępowania