SZP/17/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/17/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA APARATURY NAUKOWO - BADAWCZEJ

UWAGA ZMIANA! Termin składania ofert: 24.09.2015r., godz. 10:00


Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ
Wynik postępowania