SZP/08/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/08/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ROZBIÓRKA BUDYNKU KOTŁOWNI NA TERENIE INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN WE WROCŁAWIU

Termin składania ofert: 10.07.2015r., godz. 10:00


Informacja dla Wykonawców

Wynik postępowania