SZP/14/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/14/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP DOSTAWA I INSTALACJA WIELOPARAMETROWEGO SYSTEMU ODCZYTU WYNIKÓW BADAŃ IMMUNOGENETYCZNYCH NA MIKROSFERACH

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


Termin składania ofert: 14.07.2015r., godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi

Wynik postępowania