SZP/11/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/11/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SYSTEMU JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ WERYFIKACJI WYJŚCIOWEGO MATERIAŁU GENETYCZNEGO

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


UWAGA ZMIANA! Termin składania ofert: 22.07.2015r., godz. 13:00

Wynik postępowania