SZP/06/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/06/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

DOSTAWA I URUCHOMIENIE PREPARATYWNEJ ULTRAWIRÓWKI Z ROTOREM ORAZ INKUBATORA

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na: 8.05.2015r., godz. 10:00,