SZP/05/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/05/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Dostawa mikromacierzy i odczynników do badania ekspresji genów człowieka oraz przeciwciał monoklonalnych, odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania na cytometrze przepływowym i odczynników do separacji populacji komórkowych z krwi obwodowej

Termin składania ofert: 23.04.2015r., godz. 10:00