SZP/03/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/03/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Dostawa wielkogabarytowego zbiornika do ciekłego azotu wraz z wyposażeniem do przechowywania materiału biologicznego

Termin składania ofert: 17.03.2015r. godz. 10:00