SZP/01/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/01/2015

Przetarg nieograniczony pn.:

Opracowanie chemicznego nośnika bakteriofagów do ich zewnętrznego zastosowania w zakażeniach związanych ze stopą cukrzycową

UWAGA ZMIANA: Termin składania ofert: 06.03.2015r. godz. 11.00

Uwaga! Zamawiający dokonał zmian zapisów ogłoszenia i SIWZ (w części I i III).
Zmienione zapisy podkreślone są w nowych dokumentach kolorem szarym.