SZP/02/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/02/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Wielofunkcyjny skaner fluorescencji z wyposażeniem

Termin składania ofert: 20.02.2015r. godz. 10:00