SZP/13/2014

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/13/2014

Przetarg nieograniczony p.n.:

Sekwencjonowanie genomów bakteriofagów typowanych jako składniki preparatu fagowego w zakażeniach związanych ze stopą cukrzycową

Termin składania ofert: 9.01.2015r. godz. 10:00