SZP/12/2014

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/12/2014

Przetarg nieograniczony p.n.:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu digitalizacji i numerycznej analizy ekspresji markerów genetycznych

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na: 23.12.2014r. godz. 10:00