SZP/08/2014

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/08/2014

Przetarg ograniczony p.n.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.08.2014r. godz. 9:00