SZP/07/2014

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/07/2014

Przetarg nieograniczony pn.:

Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja sieci komputerowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu