SZP/06/2014

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/06/2014

Przetarg ograniczony pn.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu