SZP/02/2014

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/02/2014

przetarg nieograniczony na:
ŚWIADCZENIE USŁUG RZECZNIKA PATENTOWEGO DLA INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN WE WROCŁAWIU