SZP/01/14

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/01/14

Świadczenie usługi doradztwa w zakresie wyników prac badawczo-rozwojowych (B R) wraz z wyceną 6 wybranych wartości niematerialnych i prawnych (wyników prac B R) na rzecz IITD PAN we Wrocławiu