ZP-I/4/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/4/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• Zamrażarka niskotemperaturowa ok. -85˚C z wyposażeniem -1 szt.,
• Zamrażarka laboratoryjna ok. -20˚C z wyposażeniem - 1 szt.,
• Pojemnik do przechowywania materiału biologicznego (próbek)
w ciekłym azocie - 1 szt.
• CPV: 39711121-3, 44612000-3
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.