ZP–II/2/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP–II/2/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej:
• uniwersalnego czytnika płytkowego z akcesoriami,
łaźni wodnej z cyfrową regulacją temperatury
oraz wyposażenia do automatycznego i półautomatycznego dozowania.
CPV: 30216000-6; 42943000-8; 38000000-5
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.