ZP–I/18/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP–I/18/2010

przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- dwa aparaty do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz izolacji białek wraz z odczynnikami do izolacji DNA i do izolacji RNA z krwi obwodowej;
CPV: 38540000-2
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.