ZP-I/12/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/12/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
Zestaw do hodowli bakterii składający się z: automatycznego sterylizatora parowego i stoło-wego, 14-litrowego bioreaktora laboratoryjnego, przeznaczonego do hodowli zawiesinowej bakterii, drożdży oraz innych grzybów w warunkach tlenowych i beztlenowych; CPV: 38500000-5
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.