Dr Tomasz Goździewicz, były doktorant Studium Doktoranckiego IITD PAN został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową w kategorii "rozprawy doktorskie"

Dr Tomasz Goździewicz był słuchaczem Studium Doktoranckiego IITD PAN w latach 2011 – 2015. Pracę doktorską realizował w Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek IITD PAN pod kierunkiem dr hab. Jolanty Łukasiewicz. Badania dr Tomasza Goździewicza finansowane były ze środków Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji projektu BioMed - ,,Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” (POIG.01.01.02-02-003/08), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2).

Gratulujemy!

Więcej: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html