Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda w IITD PAN - 8 października 2015 r.

  


22 maja 2014 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę ogłaszającą mijający rok „Rokiem pamięci Ludwika Hirszfelda”. Tradycją stało się, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu świętuje w październiku Dzień Ludwika Hirszfelda, który w tym roku był także okazją do uroczystego zakończenia obchodów Roku Ludwika Hirszfelda oraz rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Uroczystość uświetniła obecność gości: przedstawicieli władz miasta Wrocławia, Polskiej Akademii Nauk, samorządu i wrocławskich uczelni. W tym roku wykład okolicznościowy pt. „Profesor Ludwik Hirszfeld jako naukowiec i świadek epoki” wygłosiła dr Magdalena Gawin z Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie. Podczas uroczystości wręczono dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz przyjęto ślubowanie adeptów Studium Doktoranckiego.

Profesor Ludwik Hirszfeld, światowej sławy immunolog, lekarz i humanista, organizator Uniwersytetu Wrocławskiego i pierwszy Dziekan Wydziału Lekarskiego, był twórcą idei powołania Instytutu, który w ubiegłym roku świętował 60-lecie powstania. Stało się to impulsem dla wielu wydarzeń i spotkań. Poza uroczystościami rocznicowymi w Instytucie, wrocławianie mieli okazję poznać sylwetkę patrona IITD PAN na poświęconej mu plenerowej wystawie na ul. Świdnickiej. Dom państwa Hirszfeldów przy ul. Wittiga 11 został oznaczony tablicą pamiątkową, a gości odwiedzających Instytut wita platan „Ludwik” – drzewo mędrców, filozofów i akademików. W kwietniu 2015 r., wspólnie z Centrum Badań Historycznych PAN oraz Instytutem Historii Medycyny i Etyki w Medycynie Charité w Berlinie, zorganizowaliśmy konferencję „Badania krwi, czy szaleństwo krwi? Działalność Ludwika Hirszfelda w kontekście historycznym”. Wszyscy pracownicy, goście i sympatycy Instytutu otrzymali okolicznościowy album „Immunologia z pasją”, wydany we wrześniu 2015 r., pod redakcją Tamary Chorążyczewskiej, który w stylu gawędy medycznej opowiada historię Instytutu oraz przybliża obecną działalność naukowo-badawczą.

Dziękujemy Państwu za udział w uroczystości oraz za wszystkie listy gratulacyjne, które na ręce Dyrektora IITD PAN złożyli:

  1. Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. Prof. dr hab. Marian Zembala, Minister Zdrowia
  3. Prof. dr hab. Alicja Chybicka, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu
  4. Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz, Prezes Oddziału Wrocławskiego PAN
  5. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  6. Dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  7. Płk. lek. Andrzej Wysocki, Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej

 

wwwIMG_8567.jpg
 
wwwIMG_8578.jpg
 
wwwIMG_8607.jpg
 
wwwIMG_8619.jpg
 
wwwIMG_8669.jpg
 
wwwIMG_8671.jpg
 
wwwIMG_8680.jpg
 
wwwIMG_8682.jpg
 
wwwIMG_8687.jpg
 
wwwIMG_8694.jpg