dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej naszego Instytutu otrzymała stypendium im. Alexandra Humboldta

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej naszego Instytutu otrzymała stypendium im. Alexandra Humboldta na okres 2 lat (2015-2017). Fundacja im. Alexandra von Humboldta jest fundacją wspierającą międzynarodową kooperację naukowo-badawczą. Umożliwia ona wysoko wykwalifikowanym zagranicznym naukowcom dłuższe pobyty badawcze na terenie Niemiec i wspiera kontakty naukowe. O stypendium im. Alexandra von Humboldta na realizację stażu podoktorskiego mogą starać się naukowcy na początku swojej kariery zawodowej (do 5 lat po doktoracie), reprezentujący różne dziedziny nauki. Najważniejszym kryterium przy wyborze kandydatów jest ich dorobek naukowy.