Aktualności
//
Erasmus+ w IITD PAN: rekrutacja na wyjazdy roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy do składania wstępnych aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w 2017 i 2018 roku finansowane z środków programu Erasmus+. Na tym etapie kandydaci podają we wniosku jedynie przybliżony termin oraz czas i kraj pobytu. Zaleca się, aby kandydaci nawiązali kontakt z instytucją (osobą) zapraszającą i dysponowali ich wstępną zgodą na przyjazd.

Wzory dokumentów dostępne są̨ na stronie http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/

Proszę korzystać z Wniosku na wyjazd PLANOWANY; aplikacje proszę przesyłać na adres erasmus@iitd.pan.wroc.pl.

Termin zgłoszeń: 31 grudnia br.

Nagroda Novartis Prize for Immunoloogy

Prestiżową nagrodę „Novartis Prize for Immunology” w obszarze badań podstawowych, przyznawaną i wręczaną co trzy lata podczas światowych kongresów immunologii, otrzymali w tym roku trzej uczeni amerykańscy: John Kappler, Philippa Marrack i Harald von Boehmer http://www.novartisimmunologyprizes.com/

Nagrodę przyznano za wyjaśnienie mechanizmów selekcji w grasicy, odpowiedzialnych za nabycie przez układ odpornościowy zdolności do odróżniania tego co „własne” (self) od tego co „obce” (non-self) i opisanie centralnego mechanizmu tolerancji immunologicznej. Jednym z głównych autorów nagrodzonego cyklu prac z lat 1988-91 jest Paweł Kisielow, a jedna z ważniejszych prac tego cyklu powstała w jego laboratorium, w naszym Instytucie. Praca ta (Nature 1991, 351: 151-153)  jest najwyżej cytowaną pracą powstałą w Instytucie Hirszfelda, w całej jego dotychczasowej historii.

Informacja o międzynarodowej konferencji naukowej pt. „24. Aschauer Soiree: Adolescence – a transition to adulthood”

Uprzejmie informujemy o międzynarodowej konferencji naukowej pt. „24. Aschauer Soiree: Adolescence – a transition to adulthood”, organizowanej przez prof. dra hab. Sławomira Kozieła, kierownika Zakładu Antropologii IITD PAN, która odbędzie się 5. listopada 2016 r. (sobota, w godzinach 10:00-20:00) w Juracie w Domu Pracy PAN przy ul. Wojska Polskiego 5/7.

Udział w konferencji nie podlega opłacie konferencyjnej, uczestnicy jednak sami ponoszą koszty związane z noclegami oraz dojazdem. Liczba  miejsc jest ograniczona, dlatego o możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Streszczenia referatów należy zgłaszać do dnia 7 października 2016 roku drogą elektroniczną pod adresem: slawomir.koziel@antropologia.pan.pl .

Tematem konferencji będzie dojrzewanie jako krytyczny okres w rozwoju człowieka, stanowiący fizyczne oraz  psychiczne  przejście pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, kiedy to gwałtownemu wzrostowi wysokości ciała towarzyszą równie gwałtowne zmiany hormonalne, kognitywne oraz emocjonalne.

XXX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem prof. dr med. Mariusza WĄSIKA  z Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia (USA)
Tytuł wykładu: "DIAGNOSTYKA I TERAPIA PRZECIWNOWOTWOROWA W DOBIE EKSPLOZJI BADAŃ GENOMOWYCH"

Spotkanie odbędzie się 30 września (piątek) 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Prof. dr n. med. Mariusz A. Wąsik – informacja biograficzna

Zaproszenie

Streszczenie wykładu

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona.
Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN 16-21 września 2016, [Program]

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i Prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum Sławomir Letkiewicz otrzymali Zespołową Nagrodę Dydaktyczną II Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i Prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum Sławomir Letkiewicz z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego Instytutu otrzymali Zespołową Nagrodę Dydaktyczną II Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo monografii pt. „Rozwój polskiej etyki i deontologii lekarskiej w latach 1945-2014”.
Gratulujemy!
 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange został Honorowym Członkiem Królewskiego Kolegium Lekarzy w Londynie

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu znalazł się w gronie 7 lekarzy z całego świata, wyróżnionych Honorowym Członkostwem Królewskiego Kolegium Lekarzy w Londynie. Wyróżnienie Profesor otrzymał z rąk Prezydenta Kolegium Lekarzy za długoletnią pracę na rzecz ludzi cierpiących i potrzebujących pomocy oraz zaangażowanie i osiągnięcia w rozwoju medycyny. Uroczystość odbyła się 7 lipca 2016 r. w Londynie.
Gratulujemy!
 

Dr Tomasz Goździewicz, były doktorant Studium Doktoranckiego IITD PAN został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową w kategorii "rozprawy doktorskie"

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła listę laureatów nagród za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną w roku 2015. Wśród
25 wyróżnionych nagrodą prac doktorskich znalazła się rozprawa dr Tomasza Goździewicza pt. „Immunogenna forma wspólnego enterobakteryjnego antygenu (ECA) jako składnika szczepionki przeciwbakteryjnej - identyfikacja, analiza strukturalna oraz właściwości ochronne”.

[23.07.2016] Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

[21.07.2016] Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywnośc naukowo-dydaktyczna

Poddziałanie1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor

Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB

Zapraszamy do aplikowania w dniach 13-27.06.2016

Informacja o nagrodach Dyrektora Instytutu przyznanych pracownikom naukowym na 185 posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 2 czerwca 2016 roku

Miło nam poinformować o nagrodach Dyrektora Instytutu przyznanych pracownikom naukowym na 185 posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 2 czerwca 2016 roku
 

4 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN

4 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2015/16 odbędzie się we wtorek, 14 czerwca 2016 r.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: możliwości zastosowania terapii fagowej w pediatrii”

Narastający problem lekooporności bakterii jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Dlatego Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN po raz kolejny zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową, której celem jest przedstawienie aktualnych możliwości wykorzystania wirusów bakteryjnych -  bakteriofagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W tym roku chcielibyśmy skupić się na możliwościach zastosowania bakteriofagów w leczeniu infekcji bakteryjnych u dzieci.

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor

Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 18.05-1.06.2016

Wykład prof. dr hab. Andrzeja Górskiego na zaproszenie organizatorów Konferencji EWMA 2016

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Andrzej Górski otrzymał zaproszenie organizatorów
26 th Conference of the European Wound Management Association - EWMA 2016 (http://ewma2016.org/scientific/programme.html), do wygłoszenia wykładu nt. terapii fagowej, co jest wyróżnieniem i jednocześnie promocją tematyki fagowej prowadzonej w Instytucie.
Konferencja odbędzie się w dnia 11-13 maja 2016 w Bremie (Niemcy).

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN 16-21 września 2016

[Program]

Uprzejmie informujemy o konferencji Future of Aging organizowanej w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im M.Nenckiego we wrześniu 2016 r. FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held at the Nencki Institute, Warsaw, Poland, on September 23-24, 2016, www: http://futureofaging.nencki.gov.pl

Plakat

XXIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z prof. dra hab. Janusza PAWĘSKI  z Centre for Emerging and Zoonotic Diseases, National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service (Johannesburg, RPA)
Tytuł wykładu: "Wybuch choroby wirusowej Ebola w Zachodniej Afryce – czego nas nauczył”
Spotkanie odbędzie się 11 maja 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Zaproszenie    Streszczenie     CV

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo - dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 20.04 – 4.05.2016

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dużym sukcesem Instytutu jest uzyskanie Ceryfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań in vitro dotyczących cytotoksyczności podstawowej i analiz chemicznych, które będą wykonywane w Zintegrowanym Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii „Neolek” (http://www.neolek.pl/). Decyzję wydał Inspektor do spraw Substancji Chemicznych dnia 4 marca 2016 - nr 5/2016/ DPL na podstawie kontroli przeprowadzonej w Instytucie, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.05.2013 r. i Dyrektywą 2004/EC Parlamentu Europejskiego oraz właściwymi dokumentami OECD.

Informujemy, iż zgodnie z zaleceniami Kierownictwa Polskiej Akademii Nauk, w celu ujednoliceniu systemu nazewnictwa instytutów PAN w języku angielskim, na podstawie opracowania pt.: „Wytyczne językowe dotyczące nazewnictwa instytucji PAN w języku angielskim", odnoszącego się między innymi do nazw instytutów PAN, stanowisk pracowników naukowych, tytułu naukowego i stopni naukowych zalecam stosowanie oficjalnej nazwy Instytutu w wersji pełnej:

PL: Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

EN: Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences

w wersji skróconej:

PL: Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

EN: Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, PAS

akronim:

PL: IITD PAN

EN: HIIET PAS

Dopuszczalne jest także stosowanie nazwy Hirszfeld Institute zamiast akronimu.

 

Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania nazw Instytutów PAN w różnych kontekstach znaleźć można w załączonym dokumencie:

Wytyczne językowe dotyczące nazewnictwa instytucji PAN w języku angielskim".

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z rekomendacjami i stosowania ich w praktyce.

Jacek Rybka

Dyrektor IITD PAN

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

 Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Obszar 3: Utrzymanie i rozwój struktury naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 2 Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych
Zapraszamy do aplikowania w dniach 18-31.03.2016.

 

Zaproszenie na Konferencję

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zapraszają na konferencję „Terapie Komórkowe w Medycynie Regeneracyjnej – od Badań Podstawowych do Aplikacji Klinicznych”, która odbędzie się dnia 23 marca 2016 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Szczegółowy program konferencji i link do rejestracji znajdują się na stronie internetowej Instytutu Immunologii www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PTIDiK/, zakładka Konferencja 2016.

W imieniu Organizatorów Konferencji

Serdecznie zapraszam,

Aleksandra Klimczak

Zaproszenie

XXVIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem dr Katarzyny BIAŁKOWSKIEJ z Center for Thrombosis and Vascular Biology, Dept. Molecular Cardiology, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: "Rola kindlin w przekazywaniu sygnałów przez integryny w procesach fizjologicznych i patologicznych"
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.
Zaproszenie    Streszczenie     CV

Miło nam poinformować, że w skład Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2016-2020 z naszego Instytutu weszli: prof. dr hab. Andrzej Górski-członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Andrzej Gamian, dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik oraz dr hab. Aleksandra Klimczak. Wiceprzewodniczącym Komitetu został wybrany prof. Andrzej Gamian, a dr hab. Aleksandra Klimczak weszła w skład Prezydium Komitetu. Pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 17 lutego br. w Warszawie.

 

Wykład Professor Claudine Kieda z Cell Recognition and Glycobiology Group, Centre de Biophysique Moleculaire UPR CNRS 4301, Orleans, France

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej zaprasza na wykład, który wygłosi Professor Claudine Kieda z Cell Recognition and Glycobiology Group, Centre de Biophysique Moleculaire UPR CNRS 4301, Orleans, France

"Fighting the hypoxic stress in cancer to restore anti tumor immune response"

Wykład odbędzie się 4 marca 2016 r, o godz. 13:00 w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

W imieniu Zarządu

serdecznie zapraszam,

dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN

Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTIDiK

Zaproszenie

 

Informujemy, że 1 marca zostanie ogłoszony kolejny konkurs KNOW
Obszar 1
Poddziałanie 4 Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej
Zapraszamy do aplikowania do 14 marca 2016 r.

Fagi zamiast antybiotyku

"Fagi zamiast antybiotyku: na niegojące się rany i ciężkie zakażenia" -Rozmowa z prof. Andrzejem Górskim, immunologiem na łamach GW

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Ogłoszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna

Poddzialanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadajacych Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczychObszar 1: Aktywnosc naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 19.02-4.03.2016.

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty  poświęcone borowo-neutronowej terapii nowotworów (Boron Neutron Capture Therapy BNCT) 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Immunologii w dniu 23 lutego 2016r - program

 

[04.02.2016] 10th East-West Immunogenetics Conference (EWIC) Wrocław 2016

W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji 10th East-West Immunogenetics Conference (EWIC) Wrocław 2016, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-23 kwietnia br. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://ewic2016wroclaw.e-science.pl Zaproszenie

[10.02.2016] Wykład Prof. Levona Yepiskoposyana

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Levona Yepiskoposyana (Institute of Molecular Biology, National Academy of Sciences, Republic of Armenia)  zatytułowany “Genetic mapping of Historical Armenia”, który odbędzie się 10 lutego 2016 r. (środa), o godz. 13.00 w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (I p.)
Zaproszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywnosc naukowo- dydaktyczna
Poddzialanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadajacych Impact Factor
Poddzialanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czolowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilnosc pracowników i doktorantów WCB
Poddzialanie 1 Wsparcie organizacji stazy i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 22.01-4.02.2016.

[27.01.2016] Seminarium BNCT

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN zapraszają na otwarte seminarium, którego celem jest ocena potencjału środowiska akademickiego Wrocławia w uczestnictwie w międzynarodowym programie borowo-neutronowej terapii przeciwnowotworowej (BNCT).
Zaproszenie

//
Dr hab. Aleksandra Klimczak – członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Aleksandra Klimczak z Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych Instytutu, została członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na lata 2016-2019

Mgr inż. Agata Zerka, doktorantka Instytutu – członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Miło nam poinformować, że mgr inż. Agata Zerka, doktorantka naszego Instytutu na zebraniu Zwyczajnym Doktorantów PAN w dniu 27.11.2015 została wybrana członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. środowiskowej aparatury badawczej w Międzyzakładowej Pracowni Analizy Instrumentalnej i Preparatyki

Ogłoszenie

Informujemy o najbliższych konkursach KNOW

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB

Zapraszamy do aplikowania w dniach od 21.12.2015 do 04.01.2016 r.
 

[14.12.2015] Konferencja MUltiGenBank

Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki wraz z Laboratorium Immunopatologii i Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów serdecznie zapraszają pracowników IITD do wzięcia udziału w Konferencji promującej Platformę MultiGenBank, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 o godz. 10. w auli IITD. Konferencja odbywa się w ramach realizowanego projektu ”Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”.

Zaproszenie   Program

Zaproszenie na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”

Uprzejmie zapraszamy na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”, które odbędą się 7 grudnia 2015 r
(poniedziałek) w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Szczegóły w zaproszeniu.

Konkurs na stanowisko: Głównego specjalisty ds. środowiskowej aparatury badawczej – obsługa pracowni spektroskopii NMR

Ogłoszenie

Pięć osób z IITD PAN uzyskało finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium uzyskali: dr Jarosław Ciekot z Laboratorium Chemii Biomedycznej, mgr inż. Jagoda Kicielińska z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, mgr Agnieszka Mehlich z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, mgr inż. Alicja Pawlak z Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów oraz mgr Justyna Trynda z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Nowotworowej.

Konferencja “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 grudnia 2015.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu poszukuje KANDYDATA NA STANOWISKO TECHNIKA oraz KANDYDATA NA STANOWISKO RECEPCJONISTKI DO PRACY NA RECEPCJI w Stacji  Naukowej w Paryżu.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart)

Uprzejmie informujemy, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart). Program Erasmus+ w zakresie „Mobilność edukacyjna” promuje aktywność pracowników i doktorantów oraz daje możliwość udziału w projektach badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

XXVII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVII otwarte  spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Prof. dr hab. Leszka  IGNATOWICZA
Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Department of Medicine, Department of Cellular Biology and Anatomy School of Graduate Studies, Medical College of Georgia, Augusta, Georgia, USA

Tytuł wykładu wprowadzającego: "Wpływ flory bakteryjnej jelita na rozwój odpowiedzi immunologicznej"

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2015 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie Streszczenie CV

Dr n. med. Wojciech Fortuna oraz dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki laureatami zespołowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów

5 listopada 2015 r. Premier Ewa Kopacz wręczyła uroczyście Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe.

Publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej IITD PAN otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD)

Miło nam poinformować, że publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej naszego Instytutu pt. „Analysis of response elements involved in the regulation of the human neonatal Fc receptor gene (FCGRT)”, opublikowana w czasopiśmie PLoS ONE 10 (8): e0135141. doi:10.1371/journal.pone.0135141 otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD) i została uznana za pracę o naukowo istotnym znaczeniu. Streszczenie tej publikacji zostanie przedstawione w kolejnej Serii GMD.

Informujemy o najbliższych konkursach KNOW

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych.
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych.
Zapraszamy do aplikowania w dniach 16-29.11.2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty

Miło nam poinformować, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty za projekt badawczy pt. „Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej”, którego kierownikiem jest dr Beata Weber-Dąbrowska z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD. Nagrodę przyznała Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości.

Doktorantki naszego Instytutu mgr Urszula Kozłowska i mgr Agata Zerka otrzymały stypendium European Federation of Immunological Societies (EFIS)

Uprzejmie informujemy, że doktorantki Instytutu mgr Urszula Kozłowska z Lab. Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych (opiekun naukowy - dr hab. Aleksandra Klimczak) oraz mgr Agata Zerka (opiekun naukowy - dr hab. Ewa Jaśkiewicz) otrzymały stypendium European Federation of Immunological Societies  (EFIS) tzw. Travel Grant, umożliwiający uczestnictwo w 4th European Congress of Immunology (ECI 2015), który odbył sie w dniach 6-9 września 2015 r. w Wiedniu. Warunkiem otrzymania grantu była przynależność do Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda w IITD PAN - 8 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu rozpoczął rok akademicki 2015/2016 i uroczyście zamknął obchody Roku Ludwika Hirszfelda – patrona Instytutu. Serdecznie witamy nowych uczestników Studium Doktoranckiego. Gratulujemy wszystkim absolwentom oraz pracownikom, którzy odebrali dyplomy doktora i doktora habilitowanego. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, przedstawicieli władz miasta Wrocławia, Polskiej Akademii Nauk, samorządu, wrocławskich uczelni i sympatyków Instytutu.

Nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii lub Medycyny w roku 2015 – artemizyna i awermektyna

Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana za istotny wkład w opracowanie terapii umożlwiajacych skuteczne leczenie malarii oraz chorób wywoływanych przez nicienie, m.in. słoniowacizny i ślepoty rzecznej. Profesor Youyou Tu wyizolował artemizynę, lek zwalczający malarię. Profesorowie William C. Campbell i Satoshi Omura zostali z kolei uhonorowani za odkrycie ivermektyny, półsyntetycznej pochodnej poliketydu avermektyny posiadajacego własciwości antypasożytnicze.

Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France - X Polsko-Francuska Konferencja Pneumonologiczna w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 9-11 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN był współorganizatorem X Polsko-Francuskiej Konferencji Pneumonologicznej - Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France, która odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Z uczestnikami konferencji spotkał się Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DESIGN THINKING WEEK W IITD PAN

2-6 listopada 2015
Zaprojektuj bibliotekę IITD - kreatywnie!

Nowe konkursy KNOW

Szanowni Państwo, 12 października zostaną ogłoszone nowe konkursy KNOW.
1. Poddziałanie 1 - Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika.
2. Poddziałanie 3 - Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Zapraszamy do aplikowania w dniach od 12 do 25.10.2015

dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej naszego Instytutu otrzymała stypendium im. Alexandra Humboldta

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej naszego Instytutu otrzymała stypendium im. Alexandra Humboldta na okres 2 lat (2015-2017).

[30.09.2015] XXVI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

Z udziałem Prof. dr hab. Antoniego Więdłochy
Center for Cancer Biomedicine, Department of Biochemistry, Institute for Cancer Research,
The Norwegian Radiumhospital, Oslo University Hospital, Montebello, Oslo, Norway

Tytuł wykładu wprowadzającego: „Fibroblastyczny czynnik wzrostowy – filogeneza i mechanizm przekazywania sygnału".

Spotkanie odbedzie się 30 września 2015 roku o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu,
ul. Rudolfa Weigla12

Zaproszenie Streszczenie CV

Nowe konkursy KNOW

Szanowni Państwo, 11 września zostaną ogłoszone nowe konkursy KNOW.
1. Poddziałanie 1 - Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika.
2. Poddziałanie 6 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB.
Zapraszamy do aplikowania w dniach od 11 do 24.09.2015

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

18-23 września 2015
Program   Galeria ze zdjęciami

Konkurs na stypendium magisterskie

Ogłoszenie

[11.09.2015] Wykłady Dr. Bena Hayesa

Plakat

[03.09.2015] Wykład prof. Mariusz Wąsik

Zapraszamy na wykład Pana Prof. Mariusza Wąsika pt. "Kinaza ALK jako silny onkogen zdolny do przeprogramowania komórek pod względem ich proliferacji, przeżywalności, immunogenności, epigenetyki i metabolizmu"
który odbędzie się w Instytucie we czwartek,
3 września 2015 w sali wykładowej Instytutu, po wykładzie odbędzie się spotkanie Wykładowcy z zainteresowanymi słuchaczami i kolegami w sali 127.
Wykładowca: prof. dr hab. n.med. Mariusz A. Wasik, Department of Pathology and Laboratory Medicine University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Ogłoszenia o naborze doktoranta

Ogłoszenie

KNOW - pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4

1 września br. w ramach dotacji projakościowej KNOW zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4 - Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej.

[28.07.2015] Wizyta Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Marii Wasiak w IITD PAN

W dniu 28 lipca 2015 roku Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak wraz z Panią Poseł Aldoną Młyńczak odwiedziły Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Ogłoszenie

Profilowane warsztaty: Podstawy technik spektroskopowych w analityce oraz biotechnologii

Ogłoszenie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Clinical Phage Therapy 2015”

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji „Clinical Phage Therapy 2015” organizowanej 26 wrzesnia 2015 roku (sobota) z okazji 100-lecia odkrycia bakteriofagów oraz 10-lecia Ośrodka Terapii Fagowej we Wrocławiu. Szczegółowa informacja o konferencji, zasadach rejestracji i zgłaszania prezentacji plakatowych: http://www.iitd.pan.wroc.pl/clinphage2015.

[05.11.2015] Excellent Science Days – Zaproszenie na warsztaty

Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu, Young Academy of Europe oraz partnerzy projektu zapraszają na bezpłatne warsztaty pisania artykułów naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych.

Nowy konkurs KNOW

Informujemy, że przygotowywany jest kolejny konkurs KNOW w ramach poddziałania 1 - Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika. Zapraszamy do aplikowania w dniach od 29.06.2015 do 12.07.2015 r.

Arch Immun Ther Exp nadal na czele polskich periodyków naukowych z IF 3,17

JCI ogłosił wyniki rankingu w/g IF za rok 2014. Nasze czasopismo osiągnęło IF – 3,17.
Dalsze miejsca zajmują: J Physiol Pharmacol 2,386; Pol Arch Med Wewn 2,121; Arch Med Sci 2,030 i Acta Astronom 1,980.

Program III Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN

W wtorek 23 czerwca br. odbędzie się III Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN, sesja naukowa w czasie której studenci zaprezentują prace magisterskie wykonane w Instytucie, a także na wrocławskich uczelniach w roku akademickim 2014/15.
Zapraszamy!
Program

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 15 czerwca 2015 roku powierzył dr hab. Jackowi Rybce funkcję Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 15 czerwca 2019 roku.

Konkurs na stanowisko doktoranta

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko adiunkta

Ogłoszenie    Wersja angielska

[10.06.2015] Wykład: „Lipopolysaccharide assembly: lessons learned from the topology of assembly proteins”

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej zapraszają na wykład „Lipopolysaccharide assembly: lessons learned from the topology of assembly proteins”, który wygłosi Miguel A. Valvano, M.D. Professor of Microbiology and Infectious Diseases Centre for Infection and Immunity, Queen's University of Belfast.

Wykład odbędzie się 10 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 11:30 w sali nr 138 (I p.) Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Ogłoszenie   CV M.A. Valvano

[23.06.2015] III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN

III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2014/15 odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2015 r. Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

Konkursy KNOW

Informujemy, że w zakładce KNOW znajduje się informacja o przygotowywanych w ramach wybranych poddziałań konkursach. Zapraszamy do aplikowania w dniach od 25.05.2015 do 7.06.2015 r.

dr Rafał Donczew został laureatem programu START – stypendia dla młodych uczonych

Miło nam poinformować, że dr Rafał Donczew został laureatem programu START – stypendia dla młodych uczonych.
Stypendium START przyznawane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej najlepszym młodym naukowcom. Stypendia są dowodem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz zachętą do dalszego rozwoju.

Serdecznie gratulujemy!

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena dla dr inż. Magdaleny Milczarek

Z satysfakcją informujemy, że Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 kwietnia 2015 r. przyznał Nagrodę Naukową im. Jana Steffena p. dr inż. Magdalenie Milczarek za wybitną pracę doktorską pt. Analogi witaminy D wzmacniają aktywność przeciwnowotworową 5-fluorouracylu w modelu raka okrężnicy.
Serdeczne gratulacje składa
Dyrekcja IITD PAN we Wrocławiu

[23.04.2015] Szkolenie w IITD dotyczące programu Horyzont 2020

W dniu 23.04.2015 (czwartek) o godz.10:30 w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, odbędzie się szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków grantowych do programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej, do finansowania badań naukowych i innowacji.
Program

Konferencja: Badania krwi czy "szaleństwo krwi"? 23/24 kwietnia 2015, Berlin

W dniach 23 i 24 kwietnia 2015 w Berlinie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: Badania krwi czy „szaleństwo krwi”. Działalność Ludwika Hirszfelda w kontekście historycznym. Konferencja ta organizowana jest przez Centrum Badań Historycznych PAN wraz z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Instytutem Historii Medycyny i Etyki w Medycynie Charité Berlin.
http://www.cbh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=pl

Program

[31.03.2015] Recenzja książki “Phage Therapy: Current Research and Applications”

Czasopismo Clinical Infectious Diseases opublikowało recenzję książki pt. „Phage Therapy: Current Research and Applications” pod redakcją Jana Borysowskiego, Ryszarda Międzybrodzkiego i Andrzeja Górskiego.
“All in all, Phage Therapy: Current Research and Applications is a valuable resource for anyone interested in phages’ biology and/or biomedical significance. Although phage therapy has not yet made the leap from niche treatment to mainstream medicine in most of the world, this book presents a compelling case that phage-based medicine is an idea whose time has come.” (Keen EC, Adhya SL. Review of Phage Therapy: Current Research and Applications. Clin Infect Dis. 2015 Mar 31. pii: civ257. doi: 10.1093/cid/civ257).

[09.04.2015] XXV otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

Z udziałem dr n. biol. Anny Grzegorzewicz z Colorado State University, Department of Microbiology, Immunology and Pathology, Fort Collins, USA

Tytuł wykładu: "Leki przeciwgruźlicze o nowych mechanizmach działania”.
Wykład dedykowany pamięci prof. Ludwika Hirszfelda w ramach obchodów „Roku Hirszfelda”.

Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu,
ul. Rudolfa Weigla12

Zaproszenie Streszczenie CV

Konkurs na stanowisko asystenta w Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej

Ogłoszenie

Konkurs anulowano

[25.03.2015] XXIV otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

Z udziałem prof. dr hab. Grażyny Adamus z Oregon Health & Science University, Ocular Immunology Laboratory, Casey Eye Institute, Department of Ophtalmology, Portland, OR 97239, USA

Tytuł wykładu: „Autoimmunologiczne mechanizmy w degeneracyjnych chorobach oka".
Wykład dedykowany pamięci prof. Ludwika Hirszfelda w ramach obchodów „Roku Hirszfelda”.

Spotkanie odbedzie się 25 marca 2015 roku o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu,
ul. Rudolfa Weigla12

Zaproszenie Streszczenie CV

Nagroda naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w zakresie nauki o materiałach: zaproszenie do konkursu

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce we współpracy z przedsiębiorstwami SAINT-GOBAIN, EDF, AREVA, DCNS i THALES Alenia Space ogłaszają konkurs „Marie Skłodowska-Curie”, w którym zostaną nagrodzeni polscy naukowcy prowadzący badania materiałowe.

[25.02.2015] Minisympozjum pt "Obszary współczesnej transplantologii"

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej zaprasza na minisympozjum pt "Obszary współczesnej transplantologii", które odbędzie się 25 lutego br w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Rozpoczęcie posiedzenia godz. 12:00.
Program
 

[26.01.2015] Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Ogłoszenie

Miło nam poinformować, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów przyznał dr inż. Annie Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Mikulaszka (II stopnia).

//
KONKURS NA NOWE LOGO IITD PAN

Dyrekcja Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza otwarty konkurs na projekt identyfikacji wizualnej-logo Instytutu.

Termin składania prac: 28 lutego 2014 r.
Autor zwycięskiego projektu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto.
Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z terminarzem znajduje się w załączniku.
Regulamin konkursu

[18.12.2013] XIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

z udziałem prof. dr Tomasza Cierpickiego, Department of Pathology, University of Michigan, Ann. Arbor, MI, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: „Struktura i funkcja białek uczestniczacych w patogenezie białaczek”
Spotkanie odbedzie sie 18 grudnia 2013 roku o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie

CONFERENCE BIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF THE USE OF SOMATIC STEM CELLS IN REGENERATIVE MEDICINE

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2013 roku, w hotelu im. Jana Pawła II, przy ul. Św. Idziego 2 we Wrocławiu.
Szczegóły konferencji: http://conference2013.dctk.wroc.pl/

[23.10.2013] XVIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

z udziałem prof. dr Zygmunta Gałdzickiego, Department of Anatomy, Physiology and Genetics, Neuroscience Program USUCH School Of Medicine, Bethesda, MD, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: „Fascynacja mózgiem: genetyczne i urazowe uszkodzenia mózgu – nowe perspektywy”
Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie

[18.10.2013] Wykład JCET

W piątek 18 października o godzinie 09.00 w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Patrick Pagano (Vascular Medicine Institute, Pittsburgh, USA) wygłosi wykład: „NOX, a Retrospective on the Challenges & Triumphs of Targeted Therapy”.
 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

Minister Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP złożył 1 X 2013 wizytę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Więcej informacji

Osoby zainteresowane odbyciem stażu naukowego (realizacja pracy doktorskiej) w Niemczech - Uniwersytet w Ulm (absolwenci szkół wyższych o specjalnościach: biochemia lub immunologia) proszone są o kontakt z prof. Timo Burster, adres: timo.burster@uni-ulm.de
Tematyka pracy

[02.10.2013] Wykład Dr. hab. Christoph Weigel

Zaproszenie

[26.09.2013] Wykład Prof. Tsutomu Inokuchi

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu zaprasza na wykład "A Challenge to Synthesis and Development of Novel Antimalaria and Anticancer Agents of Indole-Quinoline Cores", który wygłosi Profesor Tsutomu Inokuchi z Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University Japan.
Wykład odbędzie się 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00
w Auli im. Stefana Ślopka (I p.) Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
Zaproszenie
Informacje
 

Konkurs na stanowisko specjalisty do obsługi aparatury naukowo-badawczej

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowanym w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

[30.08.2013] Wykład Prof. Jamesa A. McCubrey

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Wrocławskie Forum Biologii Eksperymentalnej oraz Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski zaprasza na wykład „Multifaceted Roles of GSK-3: Tumor Suppressor and Tumor Promoter” Profesora Jamesa A. McCubrey.

Wykład odbędzie się 30 sierpnia 2013 r. (piątek) o godz.
12.00 w Auli im. Stefana Ślopka (I p.) Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Zaproszenie

[29.07.2013] Wykład Prof. Waldemara Priebe

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu zaprasza na wykład „Drug Discovery in Academia: Integrating Basic Science and Translational Research” Profesora Waldemara Priebe (Department of Experimental Therapeutics The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center Houston). Wykład odbędzie się 29 lipca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Auli im. Stefana Ślopka (I p.) Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

XVI Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

20-24 września 2013
Program   Galeria ze zdjęciami

Konkurs na stanowisko adiunkta

Ogłoszenie

Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN rozpocznie się o godz. 8.50 we wtorek, 11 czerwca 2013 r. w Auli im. Stefana Ślopka IITD PAN. Serdecznie zapraszamy na prezentacje prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2012/13.
Program     Plakat

[12.06.2013] XVII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

z udziałem prof. dr Mariana Kruzela, Department of Integrated Biology and Pharmacology, University of Texas, Medical School at Houston, Texas, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: „Laktoferyna białko wielofunkcyjne – od badań laboratoryjnych do zastosowania klinicznego”
Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie

[11.06.2013] Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN - prezentacja prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2012/13

Uprzejmie zawiadamiamy, że we wtorek, 11 czerwca 2013 r. w Auli im. Stefana Ślopka IITD PAN odbędzie się Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2012/13.
Zapraszamy studentów do prezentacji - także prac realizowanych poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii i mamy nadzieję, że stanie się cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu wrocławskich konferencji naukowych.
Plakat Program

Wydział Nauk Medycznych PAN informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do następujących nagród i wyróżnień:
Nagroda imienia Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawana za najwybitniejsze wyniki badań naukowych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych, niezależnie od dyscypliny czy specjalności medycznej.
Nagroda Wydziału V Nauk Medycznych PAN, przyznawana za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla postępu medycznych nauk podstawowych i klinicznych.
Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, przyznawany studentom pracującym naukowo, za wysoko ocenioną pracę wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 maja 2013 roku

Regulaminy dotyczące powyższych nagród znajdują się na stronie:
http://www.instytucja.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=792:regulaminy-wydziau-vi&catid=45:ogolne

[23.04.2013] Wykład „The human miRNome as source for high potential blood-borne molecular biomarkers”

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu zaprasza na wykład „The human miRNome as source for high potential blood-borne molecular biomarkers” Profesora Dr. Eckarta Meese (Department of Human Genetics, Faculty of Medicine, Saarland University, Germany). Wykład odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Auli im. Stefana Ślopka (I p.) Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Ogłoszenie o wykładzie
Serdecznie zapraszamy

[24.04.2013] XVI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

z udziałem dr Grzegorza CHODACZKA, La Jolla Institute for Allergy & Immunology, La Jolla, California, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: „Obrazowanie in vivo oddziaływań komórek układu odpornościowego”
Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie
 

Mgr inż Paulina Miernikiewicz z Laboratorium Fagowego laureatką konkursu w programie START

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 21. konkurs w programie START i wyłoniła 127 tegorocznych laureatów – młodych, znakomicie zapowiadających się uczonych na starcie kariery naukowej. Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1076 kandydatów. Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 20 kwietnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.
http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2013/
 

[24.01.2013] Seminarium o finansowaniu badań młodych naukowców

24 stycznia 2013 Rada Młodych Naukowców, działająca przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Politechniką Wrocławską organizuje we Wrocławiu seminarium szkoleniowo-dyskusyjne dotyczące finansowania badań młodych naukowców w Polsce. W programie spotkanie m.in. z Przewodniczącym Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki - prof. dr. hab. Michałem Karońskim oraz przedstawicielem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - dr Inż.Małgorzatą Skibską-Zielińską.
Ogłoszenie

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess publikuje aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

Oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

//