Aktualności
[26.01.2017] Wykład: prof. dr hab. med. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD 26 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab.med. Andrzej Górski
(Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Bakteriofag jako immunomodulator"

Prof. dr hab. med. Andrzej Lange znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. med. Andrzej Lange, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej IITD PAN, po raz drugi, znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Wyboru osób, które znajdują się w rankingu dokonuje jury złożone z ekspertów powołanych przez redakcję „Puls Medycyny”. Lista ta jest tworzona od ponad 10 lat i cieszy się uznaniem środowiska medycznego.

Gratulujemy!

Dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik odebrała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu nominacji profesorskiej przez Panią dr hab. Katarzynę Bogunię-Kubik, kierownika Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki IITD. Uroczystego wręczenia aktu nominacyjnego dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda w dniu 11 stycznia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,43,nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim.html
 

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe (do 1 miesiąca)

Zapraszamy do aplikowania w dniach 13-23.01.2017 roku

[19.01.2017] Wykład: mgr Agata Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 19 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Agata Pawlik  (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Wpływ kalcytriolu i jego analogów na proces zapalny towarzyszący rozwojowi mysiego raka gruczołu sutkowego"

Prof. dr hab. med. Andrzej Górski znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. med. Andrzej Górski, kierownik Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD PAN znalazł się na liście kandydatów nominowanych do 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Wyboru osób, które znajdują się w rankingu dokonuje jury złożone z ekspertów powołanych przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Lista ta jest tworzona od ponad 10 lat i cieszy się uznaniem środowiska medycznego.
Uroczystość ogłoszenia wyników nastąpi 17 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Gratulujemy!

[12.01.2017] Wykład: mgr inż. Justyna Kutkowska

Zapraszamy na seminarium IITD 12 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Justyna Kutkowska (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Skojarzona terapia przeciwnowotworowa w raku płuca"

[5.01.2017] Wykład: mgr inż. Anna Urbaniak

Zapraszamy na seminarium IITD 5 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji raka gruczołu piersiowego"

Erasmus+ w IITD PAN: rekrutacja na wyjazdy roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy do składania wstępnych aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w 2017 i 2018 roku finansowane z środków programu Erasmus+. Na tym etapie kandydaci podają we wniosku jedynie przybliżony termin oraz czas i kraj pobytu. Zaleca się, aby kandydaci nawiązali kontakt z instytucją (osobą) zapraszającą i dysponowali ich wstępną zgodą na przyjazd.

Wzory dokumentów dostępne są̨ na stronie http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/

Proszę korzystać z Wniosku na wyjazd PLANOWANY; aplikacje proszę przesyłać na adres erasmus@iitd.pan.wroc.pl.

Uwaga! Nowy termin: 16 stycznia 2017 r.

[15.12.2016] Wykład: mgr Aneta Kantor

Zapraszamy na seminarium IITD 15 grudnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Aneta Kantor (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola komórek prekursorowych śródbłonka w tworzeniu naczyń krwionośnych"

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla dla mgra Piotra Łaciny - doktoranta IITD

Uprzejmie informujemy, że doktorant Instytutu – mgr Piotr Łacina otrzymał honorowe wyróżnienie „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, przyznawane przez Wydział V Nauk Medycznych PAN, za współautorstwo pracy: „Polymorphisms within beta-catenin encoding gene affect multiple myeloma development and treatment” (Butrym A., Rybka J., Łacina P.,  Gębura K., Frątkiewicz D., Bogunia-Kubik K., Mazur G), opublikowanej w czasopiśmie Leukemia Res, 2015, 39(12):1462-6. doi: 10.1016/j.leukres.2015.10.007
IF - 2,606 (25 pkt. Min.). Uroczystość wręczenia dyplomów i wyróżnień odbędzie się w Warszawie w dniu 14 grudnia 2016 r.
Mgr Piotr Łacina wykonuje pracę doktorską pod opieką dr hab. K. Boguni-Kubik, kierownika Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki.

Gratulujemy!

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

Uprzejmie informujemy, że Zespół Redakcyjny (prof. A. Górski, prof. H. Krotkiewski, prof. M. Zimecki i A. Steć) czasopisma Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis otrzymał Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wieloletnią redakcję naukową czasopisma i zbudowanie jego prestiżu w skali międzynarodowej.

Czasopismo wydawane przez Instytut od roku 1953 odniosło ogromny sukces, uzyskując w roku 2014 wartość współczynnika wpływu (IF) - 3,176 i znalazło się na pierwszym miejscu spośród 128 polskich czasopism znajdujących się na tzw. „liście filadelfijskiej”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Warszawie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 1 grudnia 2016 r. W załączeniu skan dyplomu.

 

Gratulujemy!

 

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
 

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB

Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe (1-6 miesięcy)


Zapraszamy do aplikowania w dniach 2-12.12.2016

[8.12.2016] Wykład: dr Radosław Kaczmarek

Zapraszamy na seminarium IITD 8 grudnia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Radosław Kaczmarek (Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Zewnątrzkomórkowa synteza glikanów: jak dodanie cukru może zmieniać przeznaczenie i tożsamość komórek"

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową wręczone

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 listopada  br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wśród laureatów w kategorii "rozprawy doktorskie" znalazł się absolwent Studium Doktoranckiego IITD PAN, dr Tomasz Goździewicz.

Więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wicepremier-gowin-wreczyl-najlepszym-naukowcom-nagrody-prezesa-rady-ministrow.html

Dwie publikacje IITD uzyskały wyróżnienie w konkursie im. prof K. Bassalika na najlepsze polskie prace mikrobiologiczne opublikowane w 2015 roku

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk dwie prace z IITD PAN uzyskały wyróżnienie w konkursie im. prof K. Bassalika na najlepsze polskie prace mikrobiologiczne opublikowane w 2015 roku.

Są to:

1.  Publikacja oryginalna przygotowana pod kierunkiem dr hab. Krystyny Dąbrowskiej http://www.nature.com/articles/srep14802  (K. Hodyra-Stefaniak, P. Miernikiewicz, J. Drapała, M. Drab, E. Jończyk-Matysiak, D. Lecion, Z. Kaźmierczak, W. Beta, J. Majewska, M. Harhala, B. Bubak, A. Kłopot, A. Górski, K. Dąbrowska: "Mammalian Host-Versus-Phage immune response determines phage fate in vivo", opublikowana w czasopiśmie Scientific Reports, 2015, 5, 14802, IF – 5,228, 40 pkt. Min.)

2.  Publikacja oryginalna przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Zawilak-Pawlik http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mmi.12866/full (R. Donczew, Ł. Makowski, P. Jaworski, M. Bezulska, M. Nowaczyk, J. Zakrzewska-Czerwińska, A. Zawilak-Pawlik: "The atypical response regulator HP1021 controls formation of the Helicobacter pylori replication initiation complex”, opublikowana w czasopiśmie Molecular Microbiology, 2015, 95(2), 297-312 doi: 10.1111/mmi.12866 IF – 3,761, 35 pkt. Min.) 

 

Gratulujemy!

 

Wyróżnienie dla IITD PAN w rankingu TOP 10 - IV Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że nasz Instytut otrzymał wyróżnienie w rankingu TOP 10 - IV Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN jako „Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2016” – Warszawa, 18 listopada 2016 r. W załączeniu skan wyróżnienia.
 
Gratulujemy!
 

Złoty medal na międzynarodowych targach wynalazczości badań naukowych i nowych technik Innova 2016 w Brukseli dla naukowców z Instytutu

Miło nam poinformować, że wynalazek "Przeciwciała monoklonalne rozpoznające swoiście  antygeny zgodności tkankowej psa (DLA-DR) i ich zastosowania" - Zespołu: dr hab. Arkadiusza Miążka, mgr inż. Marty Lisowskiej i dr hab. Andrzeja Rapaka zdobył złoty medal na międzynarodowych targach wynalazczości badań naukowych i nowych technik Innova 2016 w Brukseli. Informacje o sukcesie naukowców z naszego Instytutu były podane w mediach ogólnopolskich. Załączamy skan dyplomu, zdjęcie medalu oraz zdjęcie polskich laureatów po dekoracji.
 
Laureatom gratulujemy!

 

Publiczna prezentacja założeń projektu pt.: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”

W dniu 5.12.2016 r. w auli  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, o godz. 10:00, odbędzie się publiczna prezentacja  założeń projektu, pt.:
 

„Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”.


Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 30.11.2016r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres:  binwit@iitd.pan.wroc.pl

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg prezentacji (zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego: „Publiczna prezentacja założeń projektu) utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

 

[24.11.2016] Wykład: dr hab. Anna Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 24 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Anna Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Polityka multi-kulti, czyli dlaczego wciąż wygrywają bakterie"

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji projektu pt.: „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”

Informujemy, iż w dniu 25.11.2016 r. w auli  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 12, nie  odbędzie się publiczna prezentacja  założeń projektu pt.:

„Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT”.  

 

[17.11.2016] Wykład: mgr Olga Błachowicz

Zapraszamy na seminarium IITD 17 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr mgr Olga Błachowicz (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Polimorfizm genów KIR (killer-cell immunoglobulin-like receptors) w zakażeniach wirusowych u ludzi"

Uprzejmie informujemy, że 17 listopada po seminarium instytutowym dr hab. Wojciech Kałas wygłosi krótki (15 min.) wykład na temat autofagii. Serdecznie zapraszamy!

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność  naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7:  Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 7-17.11.2016 roku

[10.11.2016] Wykład: mgr Monika Pióro

Zapraszamy na seminarium IITD 10 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Monika Pióro (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Cykl komórkowy i segregacja chromosomów Mycobacterium a adaptacja do warunków stresowych".

[3.11.2016] Wykład: mgr Bartłomiej Kocbach

Zapraszamy na seminarium IITD 3 listopada 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Bartłomiej Kocbach (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola syntazy galaktozyloceramidu (UGT8) i galaktozyloceramidu (GalCer) w odpowiedzi na stres  komórkowy i lekooporności komórek raka gruczołu piersiowego".

[27.10.2016] Wykład: dr Anna Ziomkiewicz-Wichary

Zapraszamy na seminarium IITD 27 października 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Anna Ziomkiewicz-Wichary (Zakład Antropologii) wygłosi wykład pt.: "Stres psychologiczny w procesie rozmnażania kobiet".

Udział Instytutu w tegorocznym Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Festiwal Nauki w IITD, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem. W 2016 r. Instytut odwiedziło około 760 osób. Festiwal był realizowany pod hasłem „W kręgu immunologii”. Program przygotowany przez grupę 50 pracowników, koordynowany przez dra hab. Egberta Piaseckiego obejmował 9 wykładów, 11 pokazów i warsztatów powtarzanych wielokrotnie oraz trzy konkursy: z genetyki dla licealistów, konkurs biologiczny dla gimnazjalistów oraz konkurs mikrobiologiczny dla licealistów. W sumie przeprowadzono 23 imprezy. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać, w przystępny sposób, potęgę genetyki, bez której w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie, leczenie i projektowanie leków.
Pracownicy i doktoranci IITD (16 osób) uczestniczyli także w prowadzeniu spotkań naukowych poza Instytutem. W 9 festiwalowych miastach edycji regionalnej DFN przedstawiono 25 wykładów, 6 warsztatów powtarzanych w sumie 102 razy, a także zorganizowano konkurs immunologiczny.
 

Fotografie z Festiwalu Nauki w IITD
Więcej o Festiwalu w IITD na stronie DFN
 

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 14-24.10.2016

 

[20.10.2016] Wykład: mgr inż. Aleksandra Czajkowska

Zapraszamy na seminarium IITD 20 października 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Aleksandra Czajkowska (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Mikrobiom jelitowy i markery bakteryjne w nowotworach myszy".
 

XXXI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU
Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe, z udziałem prof. dr med. Jerzego KUPCA-WĘGLIŃSKIEGO (Dumont-UCLA Transplantation Research Laboratories, Department of Surgery, David Geen School of Medicine at UCLA, Los Angeles (USA)
 

Tytuł wykładu: „PAN – HARVARD – UCLA W 40 LAT: REFLEKSJE NAUKOWCA-LEKARZA NAD ROZWOJEM  TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW”
Wykład odbędzie się 19 października 2016 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Wykład będzie poprzedzony uroczystością wręczenia Dyplomu Członka Zagranicznego PAU z udziałem przedstawicieli władz Wrocławia i Polskiej Akademii Umiejętności (początek - godz. 11:15).
 

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona.
Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.

 

Informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: terapia fagowa – podstawy i możliwości zastosowania” w Warszawie

Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN wraz z Zakładem Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową, której celem jest przedstawienie aktualnych możliwości wykorzystania wirusów bakteryjnych - bakteriofagów - w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2016 roku w Auli A, Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.


Szczegółowe informacje o programie i zasadach rejestracji dostępne są w na stronie internetowej: http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/wwa2016.

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy/przyjazdy naukowe
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 21-30.09.2016

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
Zapraszamy do aplikowania w dniach 19.08-1.09.2016

Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej
Zapraszamy do aplikowania w dniach 1-14.09.2016

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowyc

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB

Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a)Krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Zapraszamy do aplikowania w dniach 6-12.07.2016

[23.06.2016] Wykład: mgr Katarzyna Hodyra-Stefaniak

 Zapraszamy na seminarium IITD 23 czerwca 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarzyna Hodyra-Stefaniak (Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Immunogenność bakteriofagów z grupy PB1"

 Małgorzata Cebrat

Erasmus+ w IITD PAN: rekrutacja na wyjazdy roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy do składania wstępnych aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w 2017 i 2018 roku finansowane z środków programu Erasmus+. Na tym etapie kandydaci podają we wniosku jedynie przybliżony termin oraz czas i kraj pobytu. Zaleca się, aby kandydaci nawiązali kontakt z instytucją (osobą) zapraszającą i dysponowali ich wstępną zgodą na przyjazd.

Wzory dokumentów dostępne są̨ na stronie http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/

Proszę korzystać z Wniosku na wyjazd PLANOWANY; aplikacje proszę przesyłać na adres erasmus@iitd.pan.wroc.pl.

Termin zgłoszeń: 31 grudnia br.

Nagroda Novartis Prize for Immunoloogy

Prestiżową nagrodę „Novartis Prize for Immunology” w obszarze badań podstawowych, przyznawaną i wręczaną co trzy lata podczas światowych kongresów immunologii, otrzymali w tym roku trzej uczeni amerykańscy: John Kappler, Philippa Marrack i Harald von Boehmer http://www.novartisimmunologyprizes.com/

Nagrodę przyznano za wyjaśnienie mechanizmów selekcji w grasicy, odpowiedzialnych za nabycie przez układ odpornościowy zdolności do odróżniania tego co „własne” (self) od tego co „obce” (non-self) i opisanie centralnego mechanizmu tolerancji immunologicznej. Jednym z głównych autorów nagrodzonego cyklu prac z lat 1988-91 jest Paweł Kisielow, a jedna z ważniejszych prac tego cyklu powstała w jego laboratorium, w naszym Instytucie. Praca ta (Nature 1991, 351: 151-153)  jest najwyżej cytowaną pracą powstałą w Instytucie Hirszfelda, w całej jego dotychczasowej historii.

Informacja o międzynarodowej konferencji naukowej pt. „24. Aschauer Soiree: Adolescence – a transition to adulthood”

Uprzejmie informujemy o międzynarodowej konferencji naukowej pt. „24. Aschauer Soiree: Adolescence – a transition to adulthood”, organizowanej przez prof. dra hab. Sławomira Kozieła, kierownika Zakładu Antropologii IITD PAN, która odbędzie się 5. listopada 2016 r. (sobota, w godzinach 10:00-20:00) w Juracie w Domu Pracy PAN przy ul. Wojska Polskiego 5/7.

Udział w konferencji nie podlega opłacie konferencyjnej, uczestnicy jednak sami ponoszą koszty związane z noclegami oraz dojazdem. Liczba  miejsc jest ograniczona, dlatego o możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Streszczenia referatów należy zgłaszać do dnia 7 października 2016 roku drogą elektroniczną pod adresem: slawomir.koziel@antropologia.pan.pl .

Tematem konferencji będzie dojrzewanie jako krytyczny okres w rozwoju człowieka, stanowiący fizyczne oraz  psychiczne  przejście pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, kiedy to gwałtownemu wzrostowi wysokości ciała towarzyszą równie gwałtowne zmiany hormonalne, kognitywne oraz emocjonalne.

XXX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem prof. dr med. Mariusza WĄSIKA  z Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia (USA)
Tytuł wykładu: "DIAGNOSTYKA I TERAPIA PRZECIWNOWOTWOROWA W DOBIE EKSPLOZJI BADAŃ GENOMOWYCH"

Spotkanie odbędzie się 30 września (piątek) 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Prof. dr n. med. Mariusz A. Wąsik – informacja biograficzna

Zaproszenie

Streszczenie wykładu

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu. Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona.
Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić.
Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj".
Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN 16-21 września 2016, [Program]

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i Prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum Sławomir Letkiewicz otrzymali Zespołową Nagrodę Dydaktyczną II Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i Prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum Sławomir Letkiewicz z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego Instytutu otrzymali Zespołową Nagrodę Dydaktyczną II Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo monografii pt. „Rozwój polskiej etyki i deontologii lekarskiej w latach 1945-2014”.
Gratulujemy!
 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange został Honorowym Członkiem Królewskiego Kolegium Lekarzy w Londynie

Miło nam poinformować, że Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu znalazł się w gronie 7 lekarzy z całego świata, wyróżnionych Honorowym Członkostwem Królewskiego Kolegium Lekarzy w Londynie. Wyróżnienie Profesor otrzymał z rąk Prezydenta Kolegium Lekarzy za długoletnią pracę na rzecz ludzi cierpiących i potrzebujących pomocy oraz zaangażowanie i osiągnięcia w rozwoju medycyny. Uroczystość odbyła się 7 lipca 2016 r. w Londynie.
Gratulujemy!
 

Dr Tomasz Goździewicz, były doktorant Studium Doktoranckiego IITD PAN został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową w kategorii "rozprawy doktorskie"

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła listę laureatów nagród za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną w roku 2015. Wśród
25 wyróżnionych nagrodą prac doktorskich znalazła się rozprawa dr Tomasza Goździewicza pt. „Immunogenna forma wspólnego enterobakteryjnego antygenu (ECA) jako składnika szczepionki przeciwbakteryjnej - identyfikacja, analiza strukturalna oraz właściwości ochronne”.

[23.07.2016] Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

[21.07.2016] Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywnośc naukowo-dydaktyczna

Poddziałanie1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor

Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB

Zapraszamy do aplikowania w dniach 13-27.06.2016

4 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN

4 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2015/16 odbędzie się we wtorek, 14 czerwca 2016 r.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: możliwości zastosowania terapii fagowej w pediatrii”

Narastający problem lekooporności bakterii jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Dlatego Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN po raz kolejny zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową, której celem jest przedstawienie aktualnych możliwości wykorzystania wirusów bakteryjnych -  bakteriofagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W tym roku chcielibyśmy skupić się na możliwościach zastosowania bakteriofagów w leczeniu infekcji bakteryjnych u dzieci.

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor

Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 18.05-1.06.2016

Wykład prof. dr hab. Andrzeja Górskiego na zaproszenie organizatorów Konferencji EWMA 2016

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Andrzej Górski otrzymał zaproszenie organizatorów
26 th Conference of the European Wound Management Association - EWMA 2016 (http://ewma2016.org/scientific/programme.html), do wygłoszenia wykładu nt. terapii fagowej, co jest wyróżnieniem i jednocześnie promocją tematyki fagowej prowadzonej w Instytucie.
Konferencja odbędzie się w dnia 11-13 maja 2016 w Bremie (Niemcy).

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN 16-21 września 2016

[Program]

Uprzejmie informujemy o konferencji Future of Aging organizowanej w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im M.Nenckiego we wrześniu 2016 r. FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held at the Nencki Institute, Warsaw, Poland, on September 23-24, 2016, www: http://futureofaging.nencki.gov.pl

Plakat

XXIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z prof. dra hab. Janusza PAWĘSKI  z Centre for Emerging and Zoonotic Diseases, National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service (Johannesburg, RPA)
Tytuł wykładu: "Wybuch choroby wirusowej Ebola w Zachodniej Afryce – czego nas nauczył”
Spotkanie odbędzie się 11 maja 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Zaproszenie    Streszczenie     CV

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo - dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 20.04 – 4.05.2016

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dużym sukcesem Instytutu jest uzyskanie Ceryfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań in vitro dotyczących cytotoksyczności podstawowej i analiz chemicznych, które będą wykonywane w Zintegrowanym Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii „Neolek” (http://www.neolek.pl/). Decyzję wydał Inspektor do spraw Substancji Chemicznych dnia 4 marca 2016 - nr 5/2016/ DPL na podstawie kontroli przeprowadzonej w Instytucie, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.05.2013 r. i Dyrektywą 2004/EC Parlamentu Europejskiego oraz właściwymi dokumentami OECD.

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

 Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Obszar 3: Utrzymanie i rozwój struktury naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 2 Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych
Zapraszamy do aplikowania w dniach 18-31.03.2016.

 

Zaproszenie na Konferencję

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zapraszają na konferencję „Terapie Komórkowe w Medycynie Regeneracyjnej – od Badań Podstawowych do Aplikacji Klinicznych”, która odbędzie się dnia 23 marca 2016 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Szczegółowy program konferencji i link do rejestracji znajdują się na stronie internetowej Instytutu Immunologii www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PTIDiK/, zakładka Konferencja 2016.

W imieniu Organizatorów Konferencji

Serdecznie zapraszam,

Aleksandra Klimczak

Zaproszenie

XXVIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem dr Katarzyny BIAŁKOWSKIEJ z Center for Thrombosis and Vascular Biology, Dept. Molecular Cardiology, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: "Rola kindlin w przekazywaniu sygnałów przez integryny w procesach fizjologicznych i patologicznych"
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.
Zaproszenie    Streszczenie     CV

Miło nam poinformować, że w skład Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2016-2020 z naszego Instytutu weszli: prof. dr hab. Andrzej Górski-członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Andrzej Gamian, dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik oraz dr hab. Aleksandra Klimczak. Wiceprzewodniczącym Komitetu został wybrany prof. Andrzej Gamian, a dr hab. Aleksandra Klimczak weszła w skład Prezydium Komitetu. Pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 17 lutego br. w Warszawie.

 

Wykład Professor Claudine Kieda z Cell Recognition and Glycobiology Group, Centre de Biophysique Moleculaire UPR CNRS 4301, Orleans, France

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej zaprasza na wykład, który wygłosi Professor Claudine Kieda z Cell Recognition and Glycobiology Group, Centre de Biophysique Moleculaire UPR CNRS 4301, Orleans, France

"Fighting the hypoxic stress in cancer to restore anti tumor immune response"

Wykład odbędzie się 4 marca 2016 r, o godz. 13:00 w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

W imieniu Zarządu

serdecznie zapraszam,

dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN

Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTIDiK

Zaproszenie

 

Informujemy, że 1 marca zostanie ogłoszony kolejny konkurs KNOW
Obszar 1
Poddziałanie 4 Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej
Zapraszamy do aplikowania do 14 marca 2016 r.

Fagi zamiast antybiotyku

"Fagi zamiast antybiotyku: na niegojące się rany i ciężkie zakażenia" -Rozmowa z prof. Andrzejem Górskim, immunologiem na łamach GW

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty  poświęcone borowo-neutronowej terapii nowotworów (Boron Neutron Capture Therapy BNCT) 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Immunologii w dniu 23 lutego 2016r - program

 

[04.02.2016] 10th East-West Immunogenetics Conference (EWIC) Wrocław 2016

W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji 10th East-West Immunogenetics Conference (EWIC) Wrocław 2016, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-23 kwietnia br. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://ewic2016wroclaw.e-science.pl Zaproszenie

[10.02.2016] Wykład Prof. Levona Yepiskoposyana

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Levona Yepiskoposyana (Institute of Molecular Biology, National Academy of Sciences, Republic of Armenia)  zatytułowany “Genetic mapping of Historical Armenia”, który odbędzie się 10 lutego 2016 r. (środa), o godz. 13.00 w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (I p.)
Zaproszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywnosc naukowo- dydaktyczna
Poddzialanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadajacych Impact Factor
Poddzialanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czolowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilnosc pracowników i doktorantów WCB
Poddzialanie 1 Wsparcie organizacji stazy i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 22.01-4.02.2016.

[27.01.2016] Seminarium BNCT

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN zapraszają na otwarte seminarium, którego celem jest ocena potencjału środowiska akademickiego Wrocławia w uczestnictwie w międzynarodowym programie borowo-neutronowej terapii przeciwnowotworowej (BNCT).
Zaproszenie

Dr hab. Aleksandra Klimczak – członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Aleksandra Klimczak z Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych Instytutu, została członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na lata 2016-2019

Mgr inż. Agata Zerka, doktorantka Instytutu – członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Miło nam poinformować, że mgr inż. Agata Zerka, doktorantka naszego Instytutu na zebraniu Zwyczajnym Doktorantów PAN w dniu 27.11.2015 została wybrana członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. środowiskowej aparatury badawczej w Międzyzakładowej Pracowni Analizy Instrumentalnej i Preparatyki

Ogłoszenie

Informujemy o najbliższych konkursach KNOW

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB

Zapraszamy do aplikowania w dniach od 21.12.2015 do 04.01.2016 r.
 

[14.12.2015] Konferencja MUltiGenBank

Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki wraz z Laboratorium Immunopatologii i Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów serdecznie zapraszają pracowników IITD do wzięcia udziału w Konferencji promującej Platformę MultiGenBank, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 o godz. 10. w auli IITD. Konferencja odbywa się w ramach realizowanego projektu ”Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”.

Zaproszenie   Program

Zaproszenie na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”

Uprzejmie zapraszamy na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”, które odbędą się 7 grudnia 2015 r
(poniedziałek) w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Szczegóły w zaproszeniu.

Pięć osób z IITD PAN uzyskało finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium uzyskali: dr Jarosław Ciekot z Laboratorium Chemii Biomedycznej, mgr inż. Jagoda Kicielińska z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, mgr Agnieszka Mehlich z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, mgr inż. Alicja Pawlak z Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów oraz mgr Justyna Trynda z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Nowotworowej.

Konferencja “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 grudnia 2015.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart)

Uprzejmie informujemy, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart). Program Erasmus+ w zakresie „Mobilność edukacyjna” promuje aktywność pracowników i doktorantów oraz daje możliwość udziału w projektach badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

XXVII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVII otwarte  spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Prof. dr hab. Leszka  IGNATOWICZA
Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Department of Medicine, Department of Cellular Biology and Anatomy School of Graduate Studies, Medical College of Georgia, Augusta, Georgia, USA

Tytuł wykładu wprowadzającego: "Wpływ flory bakteryjnej jelita na rozwój odpowiedzi immunologicznej"

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2015 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie Streszczenie CV

Dr n. med. Wojciech Fortuna oraz dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki laureatami zespołowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów

5 listopada 2015 r. Premier Ewa Kopacz wręczyła uroczyście Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe.

Publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej IITD PAN otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD)

Miło nam poinformować, że publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej naszego Instytutu pt. „Analysis of response elements involved in the regulation of the human neonatal Fc receptor gene (FCGRT)”, opublikowana w czasopiśmie PLoS ONE 10 (8): e0135141. doi:10.1371/journal.pone.0135141 otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD) i została uznana za pracę o naukowo istotnym znaczeniu. Streszczenie tej publikacji zostanie przedstawione w kolejnej Serii GMD.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty

Miło nam poinformować, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty za projekt badawczy pt. „Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej”, którego kierownikiem jest dr Beata Weber-Dąbrowska z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD. Nagrodę przyznała Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości.

Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda w IITD PAN - 8 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu rozpoczął rok akademicki 2015/2016 i uroczyście zamknął obchody Roku Ludwika Hirszfelda – patrona Instytutu. Serdecznie witamy nowych uczestników Studium Doktoranckiego. Gratulujemy wszystkim absolwentom oraz pracownikom, którzy odebrali dyplomy doktora i doktora habilitowanego. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, przedstawicieli władz miasta Wrocławia, Polskiej Akademii Nauk, samorządu, wrocławskich uczelni i sympatyków Instytutu.

Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France - X Polsko-Francuska Konferencja Pneumonologiczna w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 9-11 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN był współorganizatorem X Polsko-Francuskiej Konferencji Pneumonologicznej - Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France, która odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Z uczestnikami konferencji spotkał się Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

18-23 września 2015
Program   Galeria ze zdjęciami

Arch Immun Ther Exp nadal na czele polskich periodyków naukowych z IF 3,17

JCI ogłosił wyniki rankingu w/g IF za rok 2014. Nasze czasopismo osiągnęło IF – 3,17.
Dalsze miejsca zajmują: J Physiol Pharmacol 2,386; Pol Arch Med Wewn 2,121; Arch Med Sci 2,030 i Acta Astronom 1,980.