Aktualności
XXXII Spotkanie KPM PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXXII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Dr Jacka TOPORSKIEGO.
 

Tytuł wykładu: „PRZESZCZEPIANIE HAPLOIDENTYCZNYCH KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U DZIECI – CZYLI KAŻDY PACJENT MA DAWCĘ”

 

Wykład odbędzie się 8 marca 2017 r. o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
 

Instnieje możliwość uczestniczenia w wykładzie za pomocą streamingu.
 
Uwaga: Ilość połączeń jest ograniczona.Aby uczestniczyć w wykładzie należy pobrać aplikację VLC ze strony http://www.videolan.org/vlc/, zainstalować i uruchomić. Następnie kliknąć przycisk "Plik" a z menu wybrać "Otwórz strumień w sieci (n)...". W okienko dialogowe należy wpisać: mms://156.17.90.8:1755 a następnie klinąć w przycisk "Odtwarzaj". Streaming będzie dostępny od godziny 12:30.
[16.02.2017] Wykład: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

Zapraszamy na seminarium IITD 16 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Marcin Czerwiński
(Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów) wygłosi wykład pt.: "Ludzki układ grupowy ABO: historia, fakty, mity, pytania".

[09.02.2017] Wykład: mgr inż. Natalia Anger

Zapraszamy na seminarium IITD 9 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  mgr inż. Natalia Anger
(Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola IL-10 w aktywacji mechanizmów supresji wykorzystywanych przez mieloidalne komórki supresorowe"

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 6-16.02.2017 roku
 
Poddziałanie 4  Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej.
 
Zapraszamy do aplikowania w dniach 1-14.03.2017 roku

[08.02.2017] Wizyta pracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w Instytucie

Dnia 8 lutego (środa) w godz. 13:00-15:30 w sali im. Stefana Ślopka odbędzie się seminarium poświęcone ofercie badawczej i aparaturowej dostępnej we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.
W tym dniu w Instytucie gościć będziemy dr Annę Chmurę (Kierownik Biura Zarządzania Laboratoriami w EIT+) oraz dr hab. Artura Bednarkiewicza (dyrektor Pionu Naukowego WCB EIT+) oraz kierowników lub pracowników wybranych laboratoriów WCB EIT+. Seminarium ma na celu prezentację możliwości badawczych i szerokiego asortymentu nowoczesnej aparatury badawczej WCB EIT+, które mogą być wykorzystane w ramach współpracy z Kampusem Pracze i planowaniu wspólnych projektów badawczych.
Seminarium obejmuje jedynie część laboratoriów istotnych z punktu widzenia tematyki badawczej realizowanej w Instytucie. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej WCB EIT+:
http://www.eitplus.pl/oferta_eit/projekty-naukowe-zasady-biznesowe/
Zaproszenie

[02.02.2017] Informacje związane z wdrożeniem metod kriokonserwacji nasienia i zarodków myszy w kontekście utworzenia w IITD kolekcji mysich modeli badawczych

Uprzejmie informujemy, że 2 lutego bezpośrednio po seminarium instytutowym mgr inż. Martyna Michniewicz zaprezentuje informacje związane
z wdrożeniem metod kriokonserwacji nasienia i zarodków myszy w kontekście utworzenia w IITD kolekcji mysich modeli badawczych. Prelegentka zaprezentuje
informacje na temat:
- indukcji superowulacji u myszy
- zapłodnienia pozaustrojowego oocytów przy zastosowaniu świeżej i zamrożonej spermy
- zamrażania spermy i zarodków w stadium 2- komórkowym
- rederywacji zamrożonej spermy i zamrożonych embrionów do transferu do samic biorczyń
- przygotowania roztworów krioprotekcyjnych
Serdecznie zapraszamy!

[02.02.2017] Wykład: dr hab. Arkadiusz Miążek

Zapraszamy na seminarium IITD 2 lutego 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego  dr hab. Arkadiusz Miążek
(Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Spontaniczna mutacja genu SPTAN1 u myszy: wstępna charakterystyka nowego modelu badawczego"

[26.01.2017] Wykład: prof. dr hab. med. Andrzej Górski

Zapraszamy na seminarium IITD 26 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab.med. Andrzej Górski
(Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe) wygłosi wykład pt.: "Bakteriofag jako immunomodulator"

[19.01.2017] Wykład: mgr Agata Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 19 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Agata Pawlik  (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.: "Wpływ kalcytriolu i jego analogów na proces zapalny towarzyszący rozwojowi mysiego raka gruczołu sutkowego"

[12.01.2017] Wykład: mgr inż. Justyna Kutkowska

Zapraszamy na seminarium IITD 12 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Justyna Kutkowska (Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów) wygłosi wykład pt.: "Skojarzona terapia przeciwnowotworowa w raku płuca"

[5.01.2017] Wykład: mgr inż. Anna Urbaniak

Zapraszamy na seminarium IITD 5 stycznia 2017 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Anna Urbaniak (Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych) wygłosi wykład pt.: "Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji raka gruczołu piersiowego"

Erasmus+ w IITD PAN: rekrutacja na wyjazdy roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy do składania wstępnych aplikacji na wyjazdy szkoleniowe w 2017 i 2018 roku finansowane z środków programu Erasmus+. Na tym etapie kandydaci podają we wniosku jedynie przybliżony termin oraz czas i kraj pobytu. Zaleca się, aby kandydaci nawiązali kontakt z instytucją (osobą) zapraszającą i dysponowali ich wstępną zgodą na przyjazd.

Wzory dokumentów dostępne są̨ na stronie http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Projects/ErasmusPlus/

Proszę korzystać z Wniosku na wyjazd PLANOWANY; aplikacje proszę przesyłać na adres erasmus@iitd.pan.wroc.pl.

Termin zgłoszeń: 31 grudnia br.