Aktualności
Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantów

Ogłoszenie

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

19-24 września 2014
Program

Informacje n/t czasopisma instytutowego Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

Zgodnie z opublikowaną pod koniec lipca b.r. listą JCR czasopism naukowych za rok 2013, czasopismo Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis wydawane przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – ze współczynnikiem wpływu IF równym 2,818 - znalazło sie na pierwszym miejscu spośród wszystkich 129 polskich czasopism, indeksowanych przez Thomson-Reuters.

Konkurs na stanowisko doktoranta

Ogłoszenie

Rok Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu

Od czerwca 2014 do maja 2015 trwa we Wrocławiu rok jednego z najwybitniejszych polskich uczonych.
Rok Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Ogłoszenie

Rok pamięci Ludwika Hirszfelda

Z przyjemnością informujemy, że Rada Miejska Wrocławia wyraziła intencję uczczenia zasług dla nauki polskiej profesora Ludwika Hirszfelda w ramach obchodów „Roku pamięci Ludwika Hirszfelda” w okresie od czerwca 2014 do Maja 2015 (stanowisko nr LVIII/6/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 r.).
Rada Miejska wyraziła także uznanie za: „wkład w naukę polską, pasje i serce w budowaniu nowych wizjonerskich dziedzin medycyny także pokoleniom wrocławski naukowców związanych z założonym przez Ludwika Hirszfelda Instytutem”

[10.06.2014] II Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN - PROGRAM

poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2013/14 odbędzie się we wtorek, 10 czerwca 2014 r. Przewidujemy 10-minutową prezentację i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie - także te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii wszystkich uczelni.

Program

KNOW-y wybrane

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, jako członek Wrocławskiego Centrum Biotechnologii uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Obchody 60-lecia Instytutu i 60-lecia śmierci profesora Ludwika Hirszfelda

2-3 czerwca 2014r.
Program