Aktualności
[19.05.2016] Wykład: dr Monika Jasek

Zapraszamy na seminarium IITD 19 maja 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Monika Jasek (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "UPD - patogeneza i znaczenie w nowotworach".

[12.05.2016] Wykład: mgr inż. Katarina Stojković

Zapraszamy na seminarium IITD 12 maja 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Katarina Stojković (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Na tropie antygenów powierzchniowych Klebsiella pneumoniae".

Wykład prof. dr hab. Andrzeja Górskiego na zaproszenie organizatorów Konferencji EWMA 2016

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Andrzej Górski otrzymał zaproszenie organizatorów
26 th Conference of the European Wound Management Association - EWMA 2016 (http://ewma2016.org/scientific/programme.html), do wygłoszenia wykładu nt. terapii fagowej, co jest wyróżnieniem i jednocześnie promocją tematyki fagowej prowadzonej w Instytucie.
Konferencja odbędzie się w dnia 11-13 maja 2016 w Bremie (Niemcy).

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN 16-21 września 2016

[Program]

Uprzejmie informujemy o konferencji Future of Aging organizowanej w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im M.Nenckiego we wrześniu 2016 r. FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held at the Nencki Institute, Warsaw, Poland, on September 23-24, 2016, www: http://futureofaging.nencki.gov.pl

Plakat

XXIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z prof. dra hab. Janusza PAWĘSKI  z Centre for Emerging and Zoonotic Diseases, National Institute for Communicable Diseases of the National Health Laboratory Service (Johannesburg, RPA)
Tytuł wykładu: "Wybuch choroby wirusowej Ebola w Zachodniej Afryce – czego nas nauczył”
Spotkanie odbędzie się 11 maja 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Zaproszenie    Streszczenie     CV

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo - dydaktyczna
Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 20.04 – 4.05.2016

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dużym sukcesem Instytutu jest uzyskanie Ceryfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań in vitro dotyczących cytotoksyczności podstawowej i analiz chemicznych, które będą wykonywane w Zintegrowanym Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii „Neolek” (http://www.neolek.pl/). Decyzję wydał Inspektor do spraw Substancji Chemicznych dnia 4 marca 2016 - nr 5/2016/ DPL na podstawie kontroli przeprowadzonej w Instytucie, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.05.2013 r. i Dyrektywą 2004/EC Parlamentu Europejskiego oraz właściwymi dokumentami OECD.

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

 

Obszar 1: Aktywność naukowo- dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB
Obszar 3: Utrzymanie i rozwój struktury naukowo-dydaktycznej
Poddziałanie 2 Wsparcie, rozbudowa i utrzymanie baz danych
Zapraszamy do aplikowania w dniach 18-31.03.2016.

Zaproszenie na Konferencję

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zapraszają na konferencję „Terapie Komórkowe w Medycynie Regeneracyjnej – od Badań Podstawowych do Aplikacji Klinicznych”, która odbędzie się dnia 23 marca 2016 roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Szczegółowy program konferencji i link do rejestracji znajdują się na stronie internetowej Instytutu Immunologii www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PTIDiK/, zakładka Konferencja 2016.

W imieniu Organizatorów Konferencji

Serdecznie zapraszam,

Aleksandra Klimczak

Zaproszenie

 

 

XXVIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVIII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem dr Katarzyny BIAŁKOWSKIEJ z Center for Thrombosis and Vascular Biology, Dept. Molecular Cardiology, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: "Rola kindlin w przekazywaniu sygnałów przez integryny w procesach fizjologicznych i patologicznych"
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.
Zaproszenie    Streszczenie     CV

Miło nam poinformować, że w skład Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2016-2020 z naszego Instytutu weszli: prof. dr hab. Andrzej Górski-członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Andrzej Gamian, dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik oraz dr hab. Aleksandra Klimczak. Wiceprzewodniczącym Komitetu został wybrany prof. Andrzej Gamian, a dr hab. Aleksandra Klimczak weszła w skład Prezydium Komitetu. Pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 17 lutego br. w Warszawie.

 

Wykład Professor Claudine Kieda z Cell Recognition and Glycobiology Group, Centre de Biophysique Moleculaire UPR CNRS 4301, Orleans, France

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej zaprasza na wykład, który wygłosi Professor Claudine Kieda z Cell Recognition and Glycobiology Group, Centre de Biophysique Moleculaire UPR CNRS 4301, Orleans, France

"Fighting the hypoxic stress in cancer to restore anti tumor immune response"

Wykład odbędzie się 4 marca 2016 r, o godz. 13:00 w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

W imieniu Zarządu

serdecznie zapraszam,

dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN

Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTIDiK

Zaproszenie

 

Informujemy, że 1 marca zostanie ogłoszony kolejny konkurs KNOW
Obszar 1
Poddziałanie 4 Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej
Zapraszamy do aplikowania do 14 marca 2016 r.

Fagi zamiast antybiotyku

"Fagi zamiast antybiotyku: na niegojące się rany i ciężkie zakażenia" -Rozmowa z prof. Andrzejem Górskim, immunologiem na łamach GW

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty  poświęcone borowo-neutronowej terapii nowotworów (Boron Neutron Capture Therapy BNCT) 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Immunologii w dniu 23 lutego 2016r - program

 

[04.02.2016] 10th East-West Immunogenetics Conference (EWIC) Wrocław 2016

W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji 10th East-West Immunogenetics Conference (EWIC) Wrocław 2016, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-23 kwietnia br. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://ewic2016wroclaw.e-science.pl Zaproszenie

[10.02.2016] Wykład Prof. Levona Yepiskoposyana

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Levona Yepiskoposyana (Institute of Molecular Biology, National Academy of Sciences, Republic of Armenia)  zatytułowany “Genetic mapping of Historical Armenia”, który odbędzie się 10 lutego 2016 r. (środa), o godz. 13.00 w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (I p.)
Zaproszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywnosc naukowo- dydaktyczna
Poddzialanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadajacych Impact Factor
Poddzialanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czolowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilnosc pracowników i doktorantów WCB
Poddzialanie 1 Wsparcie organizacji stazy i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 22.01-4.02.2016.

[27.01.2016] Seminarium BNCT

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN zapraszają na otwarte seminarium, którego celem jest ocena potencjału środowiska akademickiego Wrocławia w uczestnictwie w międzynarodowym programie borowo-neutronowej terapii przeciwnowotworowej (BNCT).
Zaproszenie

Dr hab. Aleksandra Klimczak – członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Aleksandra Klimczak z Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych Instytutu, została członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na lata 2016-2019

Mgr inż. Agata Zerka, doktorantka Instytutu – członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Miło nam poinformować, że mgr inż. Agata Zerka, doktorantka naszego Instytutu na zebraniu Zwyczajnym Doktorantów PAN w dniu 27.11.2015 została wybrana członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. środowiskowej aparatury badawczej w Międzyzakładowej Pracowni Analizy Instrumentalnej i Preparatyki

Ogłoszenie

Informujemy o najbliższych konkursach KNOW

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB

Zapraszamy do aplikowania w dniach od 21.12.2015 do 04.01.2016 r.
 

[14.12.2015] Konferencja MUltiGenBank

Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki wraz z Laboratorium Immunopatologii i Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów serdecznie zapraszają pracowników IITD do wzięcia udziału w Konferencji promującej Platformę MultiGenBank, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 o godz. 10. w auli IITD. Konferencja odbywa się w ramach realizowanego projektu ”Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”.

Zaproszenie   Program

Zaproszenie na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”

Uprzejmie zapraszamy na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”, które odbędą się 7 grudnia 2015 r
(poniedziałek) w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Szczegóły w zaproszeniu.

Pięć osób z IITD PAN uzyskało finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium uzyskali: dr Jarosław Ciekot z Laboratorium Chemii Biomedycznej, mgr inż. Jagoda Kicielińska z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, mgr Agnieszka Mehlich z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, mgr inż. Alicja Pawlak z Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów oraz mgr Justyna Trynda z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Nowotworowej.

Konferencja “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 grudnia 2015.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart)

Uprzejmie informujemy, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart). Program Erasmus+ w zakresie „Mobilność edukacyjna” promuje aktywność pracowników i doktorantów oraz daje możliwość udziału w projektach badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

XXVII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVII otwarte  spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Prof. dr hab. Leszka  IGNATOWICZA
Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Department of Medicine, Department of Cellular Biology and Anatomy School of Graduate Studies, Medical College of Georgia, Augusta, Georgia, USA

Tytuł wykładu wprowadzającego: "Wpływ flory bakteryjnej jelita na rozwój odpowiedzi immunologicznej"

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2015 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie Streszczenie CV

Dr n. med. Wojciech Fortuna oraz dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki laureatami zespołowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów

5 listopada 2015 r. Premier Ewa Kopacz wręczyła uroczyście Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe.

Publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej IITD PAN otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD)

Miło nam poinformować, że publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej naszego Instytutu pt. „Analysis of response elements involved in the regulation of the human neonatal Fc receptor gene (FCGRT)”, opublikowana w czasopiśmie PLoS ONE 10 (8): e0135141. doi:10.1371/journal.pone.0135141 otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD) i została uznana za pracę o naukowo istotnym znaczeniu. Streszczenie tej publikacji zostanie przedstawione w kolejnej Serii GMD.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty

Miło nam poinformować, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty za projekt badawczy pt. „Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej”, którego kierownikiem jest dr Beata Weber-Dąbrowska z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD. Nagrodę przyznała Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości.

Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda w IITD PAN - 8 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu rozpoczął rok akademicki 2015/2016 i uroczyście zamknął obchody Roku Ludwika Hirszfelda – patrona Instytutu. Serdecznie witamy nowych uczestników Studium Doktoranckiego. Gratulujemy wszystkim absolwentom oraz pracownikom, którzy odebrali dyplomy doktora i doktora habilitowanego. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, przedstawicieli władz miasta Wrocławia, Polskiej Akademii Nauk, samorządu, wrocławskich uczelni i sympatyków Instytutu.

Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France - X Polsko-Francuska Konferencja Pneumonologiczna w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 9-11 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN był współorganizatorem X Polsko-Francuskiej Konferencji Pneumonologicznej - Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France, która odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Z uczestnikami konferencji spotkał się Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

18-23 września 2015
Program   Galeria ze zdjęciami

Arch Immun Ther Exp nadal na czele polskich periodyków naukowych z IF 3,17

JCI ogłosił wyniki rankingu w/g IF za rok 2014. Nasze czasopismo osiągnęło IF – 3,17.
Dalsze miejsca zajmują: J Physiol Pharmacol 2,386; Pol Arch Med Wewn 2,121; Arch Med Sci 2,030 i Acta Astronom 1,980.