Aktualności
[25.04.2014] Wykład dr Agnieszka Zabłocka

Zapraszamy na seminarium IITD 25 kwietnia 2014 r. (piątek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Agnieszka Zabłocka (Laboratorium Immunochemii Ogólnej) wygłosi wykład pt.: "Choroba Alzheimera- etiopatogeneza i perspektywy terapii"

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika do realizacji projektu

Ogłoszenie

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

19-24 września 2014
Program

[23.04.2014] XXI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

z udziałem dr hab. Ilony Kryczek, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan USA.
Tytuł wykładu wprowadzającego: „Nowotwór jako następstwo niepożądanego działania układu odpornościowego”.
Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2014 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.
Wykład dedykowany pamięci prof. Ludwika Hirszfelda w ramach obchodów „Roku Hirszfelda”.
Zaproszenie

Informacja o wynikach zakończonego „Konkursu na identyfikację wizualną – logo Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”.

Na Konkurs na identyfikację wizualną – logo Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ogłoszony w dniu 18 grudnia 2013 r., wpłynęło 181 projektów.

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Ogłoszenie

Rozpoczęła się realizacja projektu nr CZ.3.22/2.1.00/13.03892 "Alergia pyłkowa i pokarmowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

KONKURS NA NOWE LOGO IITD PAN

Dyrekcja Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza otwarty konkurs na projekt identyfikacji wizualnej-logo Instytutu.

Termin składania prac: 28 lutego 2014 r.
Autor zwycięskiego projektu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto.
Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z terminarzem znajduje się w załączniku.
Regulamin konkursu

[18.12.2013] XIX otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

z udziałem prof. dr Tomasza Cierpickiego, Department of Pathology, University of Michigan, Ann. Arbor, MI, USA
Tytuł wykładu wprowadzającego: „Struktura i funkcja białek uczestniczacych w patogenezie białaczek”
Spotkanie odbedzie sie 18 grudnia 2013 roku o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie

CONFERENCE BIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF THE USE OF SOMATIC STEM CELLS IN REGENERATIVE MEDICINE

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2013 roku, w hotelu im. Jana Pawła II, przy ul. Św. Idziego 2 we Wrocławiu.
Szczegóły konferencji: http://conference2013.dctk.wroc.pl/

Minister Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP złożył 1 X 2013 wizytę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Więcej informacji

Osoby zainteresowane odbyciem stażu naukowego (realizacja pracy doktorskiej) w Niemczech - Uniwersytet w Ulm (absolwenci szkół wyższych o specjalnościach: biochemia lub immunologia) proszone są o kontakt z prof. Timo Burster, adres: timo.burster@uni-ulm.de
Tematyka pracy