Aktualności
[26.11.2015] Wykład dr Magdalena Staniszewskiej

Zapraszamy na seminarium IITD 26 listopada  2015 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Magdalena Staniszewska (Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej) wygłosi wykład pt.: "Od przyczyny do terapii – modele doświadczalne na przykładzie chorób oczu".

Konferencja “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 grudnia 2015.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu poszukuje KANDYDATA NA STANOWISKO TECHNIKA oraz KANDYDATA NA STANOWISKO RECEPCJONISTKI DO PRACY NA RECEPCJI w Stacji  Naukowej w Paryżu.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart)

Uprzejmie informujemy, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart). Program Erasmus+ w zakresie „Mobilność edukacyjna” promuje aktywność pracowników i doktorantów oraz daje możliwość udziału w projektach badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

XXVII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVII otwarte  spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Prof. dr hab. Leszka  IGNATOWICZA
Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Department of Medicine, Department of Cellular Biology and Anatomy School of Graduate Studies, Medical College of Georgia, Augusta, Georgia, USA

Tytuł wykładu wprowadzającego: "Wpływ flory bakteryjnej jelita na rozwój odpowiedzi immunologicznej"

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2015 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie Streszczenie CV

Dr n. med. Wojciech Fortuna oraz dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki laureatami zespołowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów

5 listopada 2015 r. Premier Ewa Kopacz wręczyła uroczyście Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe.

Publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej IITD PAN otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD)

Miło nam poinformować, że publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej naszego Instytutu pt. „Analysis of response elements involved in the regulation of the human neonatal Fc receptor gene (FCGRT)”, opublikowana w czasopiśmie PLoS ONE 10 (8): e0135141. doi:10.1371/journal.pone.0135141 otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD) i została uznana za pracę o naukowo istotnym znaczeniu. Streszczenie tej publikacji zostanie przedstawione w kolejnej Serii GMD.

Informujemy o najbliższych konkursach KNOW

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych.
Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych.
Zapraszamy do aplikowania w dniach 16-29.11.2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty

Miło nam poinformować, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty za projekt badawczy pt. „Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej”, którego kierownikiem jest dr Beata Weber-Dąbrowska z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD. Nagrodę przyznała Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości.

Doktorantki naszego Instytutu mgr Urszula Kozłowska i mgr Agata Zerka otrzymały stypendium European Federation of Immunological Societies (EFIS)

Uprzejmie informujemy, że doktorantki Instytutu mgr Urszula Kozłowska z Lab. Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych (opiekun naukowy - dr hab. Aleksandra Klimczak) oraz mgr Agata Zerka (opiekun naukowy - dr hab. Ewa Jaśkiewicz) otrzymały stypendium European Federation of Immunological Societies  (EFIS) tzw. Travel Grant, umożliwiający uczestnictwo w 4th European Congress of Immunology (ECI 2015), który odbył sie w dniach 6-9 września 2015 r. w Wiedniu. Warunkiem otrzymania grantu była przynależność do Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda w IITD PAN - 8 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu rozpoczął rok akademicki 2015/2016 i uroczyście zamknął obchody Roku Ludwika Hirszfelda – patrona Instytutu. Serdecznie witamy nowych uczestników Studium Doktoranckiego. Gratulujemy wszystkim absolwentom oraz pracownikom, którzy odebrali dyplomy doktora i doktora habilitowanego. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, przedstawicieli władz miasta Wrocławia, Polskiej Akademii Nauk, samorządu, wrocławskich uczelni i sympatyków Instytutu.

Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France - X Polsko-Francuska Konferencja Pneumonologiczna w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 9-11 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN był współorganizatorem X Polsko-Francuskiej Konferencji Pneumonologicznej - Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France, która odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Z uczestnikami konferencji spotkał się Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL DESIGN THINKING WEEK W IITD PAN

2-6 listopada 2015
Zaprojektuj bibliotekę IITD - kreatywnie!

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

18-23 września 2015
Program   Galeria ze zdjęciami

Arch Immun Ther Exp nadal na czele polskich periodyków naukowych z IF 3,17

JCI ogłosił wyniki rankingu w/g IF za rok 2014. Nasze czasopismo osiągnęło IF – 3,17.
Dalsze miejsca zajmują: J Physiol Pharmacol 2,386; Pol Arch Med Wewn 2,121; Arch Med Sci 2,030 i Acta Astronom 1,980.

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 15 czerwca 2015 roku powierzył dr hab. Jackowi Rybce funkcję Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 15 czerwca 2019 roku.