Aktualności
[11.09.2015] Wykłady Dr. Bena Hayesa

Plakat

[03.09.2015] Wykład prof. Mariusz Wąsik

Zapraszamy na wykład Pana Prof. Mariusza Wąsika pt. "Kinaza ALK jako silny onkogen zdolny do przeprogramowania komórek pod względem ich proliferacji, przeżywalności, immunogenności, epigenetyki i metabolizmu"
który odbędzie się w Instytucie we czwartek,
3 września 2015 w sali wykładowej Instytutu, po wykładzie odbędzie się spotkanie Wykładowcy z zainteresowanymi słuchaczami i kolegami w sali 127.
Wykładowca: prof. dr hab. n.med. Mariusz A. Wasik, Department of Pathology and Laboratory Medicine University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Ogłoszenia o naborze doktoranta

Ogłoszenie

KNOW - pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4

1 września br. w ramach dotacji projakościowej KNOW zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4 - Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej.

[28.07.2015] Wizyta Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Marii Wasiak w IITD PAN

W dniu 28 lipca 2015 roku Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak wraz z Panią Poseł Aldoną Młyńczak odwiedziły Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Ogłoszenie

Profilowane warsztaty: Podstawy technik spektroskopowych w analityce oraz biotechnologii

Ogłoszenie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Clinical Phage Therapy 2015”

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji „Clinical Phage Therapy 2015” organizowanej 26 wrzesnia 2015 roku (sobota) z okazji 100-lecia odkrycia bakteriofagów oraz 10-lecia Ośrodka Terapii Fagowej we Wrocławiu. Szczegółowa informacja o konferencji, zasadach rejestracji i zgłaszania prezentacji plakatowych: http://www.iitd.pan.wroc.pl/clinphage2015.

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

18-23 września 2015
Program

[05.11.2015] Excellent Science Days – Zaproszenie na warsztaty

Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu, Young Academy of Europe oraz partnerzy projektu zapraszają na bezpłatne warsztaty pisania artykułów naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych.

Nowy konkurs KNOW

Informujemy, że przygotowywany jest kolejny konkurs KNOW w ramach poddziałania 1 - Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika. Zapraszamy do aplikowania w dniach od 29.06.2015 do 12.07.2015 r.

Arch Immun Ther Exp nadal na czele polskich periodyków naukowych z IF 3,17

JCI ogłosił wyniki rankingu w/g IF za rok 2014. Nasze czasopismo osiągnęło IF – 3,17.
Dalsze miejsca zajmują: J Physiol Pharmacol 2,386; Pol Arch Med Wewn 2,121; Arch Med Sci 2,030 i Acta Astronom 1,980.

Program III Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN

W wtorek 23 czerwca br. odbędzie się III Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN, sesja naukowa w czasie której studenci zaprezentują prace magisterskie wykonane w Instytucie, a także na wrocławskich uczelniach w roku akademickim 2014/15.
Zapraszamy!
Program

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 15 czerwca 2015 roku powierzył dr hab. Jackowi Rybce funkcję Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 15 czerwca 2019 roku.

[23.06.2015] III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN

III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2014/15 odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2015 r. Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

Konkursy KNOW

Informujemy, że w zakładce KNOW znajduje się informacja o przygotowywanych w ramach wybranych poddziałań konkursach. Zapraszamy do aplikowania w dniach od 25.05.2015 do 7.06.2015 r.

dr Rafał Donczew został laureatem programu START – stypendia dla młodych uczonych

Miło nam poinformować, że dr Rafał Donczew został laureatem programu START – stypendia dla młodych uczonych.
Stypendium START przyznawane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej najlepszym młodym naukowcom. Stypendia są dowodem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz zachętą do dalszego rozwoju.

Serdecznie gratulujemy!

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena dla dr inż. Magdaleny Milczarek

Z satysfakcją informujemy, że Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 kwietnia 2015 r. przyznał Nagrodę Naukową im. Jana Steffena p. dr inż. Magdalenie Milczarek za wybitną pracę doktorską pt. Analogi witaminy D wzmacniają aktywność przeciwnowotworową 5-fluorouracylu w modelu raka okrężnicy.
Serdeczne gratulacje składa
Dyrekcja IITD PAN we Wrocławiu

[31.03.2015] Recenzja książki “Phage Therapy: Current Research and Applications”

Czasopismo Clinical Infectious Diseases opublikowało recenzję książki pt. „Phage Therapy: Current Research and Applications” pod redakcją Jana Borysowskiego, Ryszarda Międzybrodzkiego i Andrzeja Górskiego.
“All in all, Phage Therapy: Current Research and Applications is a valuable resource for anyone interested in phages’ biology and/or biomedical significance. Although phage therapy has not yet made the leap from niche treatment to mainstream medicine in most of the world, this book presents a compelling case that phage-based medicine is an idea whose time has come.” (Keen EC, Adhya SL. Review of Phage Therapy: Current Research and Applications. Clin Infect Dis. 2015 Mar 31. pii: civ257. doi: 10.1093/cid/civ257).

Nagroda naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w zakresie nauki o materiałach: zaproszenie do konkursu

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce we współpracy z przedsiębiorstwami SAINT-GOBAIN, EDF, AREVA, DCNS i THALES Alenia Space ogłaszają konkurs „Marie Skłodowska-Curie”, w którym zostaną nagrodzeni polscy naukowcy prowadzący badania materiałowe.