Aktualności
dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej naszego Instytutu otrzymała stypendium im. Alexandra Humboldta

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej naszego Instytutu otrzymała stypendium im. Alexandra Humboldta na okres 2 lat (2015-2017).

[30.09.2015] XXVI otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocław

Z udziałem Prof. dr hab. Antoniego Więdłochy
Center for Cancer Biomedicine, Department of Biochemistry, Institute for Cancer Research,
The Norwegian Radiumhospital, Oslo University Hospital, Montebello, Oslo, Norway

Tytuł wykładu wprowadzającego: „Fibroblastyczny czynnik wzrostowy – filogeneza i mechanizm przekazywania sygnału".

Spotkanie odbedzie się 30 września 2015 roku o godz. 13.00, w Sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu,
ul. Rudolfa Weigla12

Zaproszenie Streszczenie CV

Nowe konkursy KNOW

Szanowni Państwo, 11 września zostaną ogłoszone nowe konkursy KNOW.
1. Poddziałanie 1 - Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika.
2. Poddziałanie 6 - Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB.
Zapraszamy do aplikowania w dniach od 11 do 24.09.2015

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

18-23 września 2015
Program

Konkurs na stypendium magisterskie

Ogłoszenie

[11.09.2015] Wykłady Dr. Bena Hayesa

Plakat

[03.09.2015] Wykład prof. Mariusz Wąsik

Zapraszamy na wykład Pana Prof. Mariusza Wąsika pt. "Kinaza ALK jako silny onkogen zdolny do przeprogramowania komórek pod względem ich proliferacji, przeżywalności, immunogenności, epigenetyki i metabolizmu"
który odbędzie się w Instytucie we czwartek,
3 września 2015 w sali wykładowej Instytutu, po wykładzie odbędzie się spotkanie Wykładowcy z zainteresowanymi słuchaczami i kolegami w sali 127.
Wykładowca: prof. dr hab. n.med. Mariusz A. Wasik, Department of Pathology and Laboratory Medicine University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Ogłoszenia o naborze doktoranta

Ogłoszenie

KNOW - pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4

1 września br. w ramach dotacji projakościowej KNOW zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4 - Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych w ramach rozwoju kadry naukowej.

[28.07.2015] Wizyta Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Marii Wasiak w IITD PAN

W dniu 28 lipca 2015 roku Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak wraz z Panią Poseł Aldoną Młyńczak odwiedziły Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Ogłoszenie

Profilowane warsztaty: Podstawy technik spektroskopowych w analityce oraz biotechnologii

Ogłoszenie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Clinical Phage Therapy 2015”

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji „Clinical Phage Therapy 2015” organizowanej 26 wrzesnia 2015 roku (sobota) z okazji 100-lecia odkrycia bakteriofagów oraz 10-lecia Ośrodka Terapii Fagowej we Wrocławiu. Szczegółowa informacja o konferencji, zasadach rejestracji i zgłaszania prezentacji plakatowych: http://www.iitd.pan.wroc.pl/clinphage2015.

[05.11.2015] Excellent Science Days – Zaproszenie na warsztaty

Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu, Young Academy of Europe oraz partnerzy projektu zapraszają na bezpłatne warsztaty pisania artykułów naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych.

Arch Immun Ther Exp nadal na czele polskich periodyków naukowych z IF 3,17

JCI ogłosił wyniki rankingu w/g IF za rok 2014. Nasze czasopismo osiągnęło IF – 3,17.
Dalsze miejsca zajmują: J Physiol Pharmacol 2,386; Pol Arch Med Wewn 2,121; Arch Med Sci 2,030 i Acta Astronom 1,980.

Program III Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN

W wtorek 23 czerwca br. odbędzie się III Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN, sesja naukowa w czasie której studenci zaprezentują prace magisterskie wykonane w Instytucie, a także na wrocławskich uczelniach w roku akademickim 2014/15.
Zapraszamy!
Program

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 15 czerwca 2015 roku powierzył dr hab. Jackowi Rybce funkcję Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 15 czerwca 2019 roku.

[23.06.2015] III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN

III Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2014/15 odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2015 r. Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN.

[31.03.2015] Recenzja książki “Phage Therapy: Current Research and Applications”

Czasopismo Clinical Infectious Diseases opublikowało recenzję książki pt. „Phage Therapy: Current Research and Applications” pod redakcją Jana Borysowskiego, Ryszarda Międzybrodzkiego i Andrzeja Górskiego.
“All in all, Phage Therapy: Current Research and Applications is a valuable resource for anyone interested in phages’ biology and/or biomedical significance. Although phage therapy has not yet made the leap from niche treatment to mainstream medicine in most of the world, this book presents a compelling case that phage-based medicine is an idea whose time has come.” (Keen EC, Adhya SL. Review of Phage Therapy: Current Research and Applications. Clin Infect Dis. 2015 Mar 31. pii: civ257. doi: 10.1093/cid/civ257).