Aktualności
[11.02.2016] Wykład dr hab. Tomasz Niedziela
Zapraszamy na seminarium IITD 11 lutego 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Tomasz Niedziela (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Szczepionki - niepokojące trendy i nowe wyzwania".
[4.02.2016] Wykład dr hab. Wojciech Jachymek
Zapraszamy na seminarium IITD 4 lutego 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Wojciech Jachymek (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Szczepionki (przeciwbakteryjne): przeszłość, teraźniejszość, oczekiwania".
[28.01.2016] Wykład prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 28 stycznia 2016 r. (czwartek), które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Co nowego w KIR-ologii i co to da immunologii? Wrażenia z warsztatów n.t. polimorfizmu i funkcji KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors) w Winchesterze (W. Brytania), 9-11 września 2015 r.".

[10.02.2016] Wykład Prof. Levona Yepiskoposyana

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Levona Yepiskoposyana (Institute of Molecular Biology, National Academy of Sciences, Republic of Armenia)  zatytułowany “Genetic mapping of Historical Armenia”, który odbędzie się 10 lutego 2016 r. (środa), o godz. 13.00 w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (I p.)
Zaproszenie

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 1: Aktywnosc naukowo- dydaktyczna
Poddzialanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadajacych Impact Factor
Poddzialanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czolowych konferencjach naukowych
Obszar 2: Mobilnosc pracowników i doktorantów WCB
Poddzialanie 1 Wsparcie organizacji stazy i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
Zapraszamy do aplikowania w dniach 22.01-4.02.2016.

[27.01.2016] Seminarium BNCT

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN zapraszają na otwarte seminarium, którego celem jest ocena potencjału środowiska akademickiego Wrocławia w uczestnictwie w międzynarodowym programie borowo-neutronowej terapii przeciwnowotworowej (BNCT).
Zaproszenie

Dr hab. Aleksandra Klimczak – członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Aleksandra Klimczak z Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych Instytutu, została członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na lata 2016-2019

Mgr inż. Agata Zerka, doktorantka Instytutu – członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Miło nam poinformować, że mgr inż. Agata Zerka, doktorantka naszego Instytutu na zebraniu Zwyczajnym Doktorantów PAN w dniu 27.11.2015 została wybrana członkiem Rady Samorządu Doktorantów PAN

Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. środowiskowej aparatury badawczej w Międzyzakładowej Pracowni Analizy Instrumentalnej i Preparatyki

Ogłoszenie

Informujemy o najbliższych konkursach KNOW

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych.
Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB

Zapraszamy do aplikowania w dniach od 21.12.2015 do 04.01.2016 r.
 

[14.12.2015] Konferencja MUltiGenBank

Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki wraz z Laboratorium Immunopatologii i Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów serdecznie zapraszają pracowników IITD do wzięcia udziału w Konferencji promującej Platformę MultiGenBank, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 o godz. 10. w auli IITD. Konferencja odbywa się w ramach realizowanego projektu ”Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”.

Zaproszenie   Program

Zaproszenie na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”

Uprzejmie zapraszamy na wykłady w ramach warsztatów „Signalling in host-pathogen interactions”, które odbędą się 7 grudnia 2015 r
(poniedziałek) w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Szczegóły w zaproszeniu.

Pięć osób z IITD PAN uzyskało finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Preludium uzyskali: dr Jarosław Ciekot z Laboratorium Chemii Biomedycznej, mgr inż. Jagoda Kicielińska z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, mgr Agnieszka Mehlich z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, mgr inż. Alicja Pawlak z Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów oraz mgr Justyna Trynda z Laboratorium Doświadczalnej Terapii Nowotworowej.

Konferencja “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “Regenerative potential of bone marrow derived cells used fresh or propagated in clinical settings”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-16 grudnia 2015.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart)

Uprzejmie informujemy, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart). Program Erasmus+ w zakresie „Mobilność edukacyjna” promuje aktywność pracowników i doktorantów oraz daje możliwość udziału w projektach badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

XXVII otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU

Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu i Miasto Wrocław zapraszają na XXVII otwarte  spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem Prof. dr hab. Leszka  IGNATOWICZA
Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Department of Medicine, Department of Cellular Biology and Anatomy School of Graduate Studies, Medical College of Georgia, Augusta, Georgia, USA

Tytuł wykładu wprowadzającego: "Wpływ flory bakteryjnej jelita na rozwój odpowiedzi immunologicznej"

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2015 roku o godz. 13.00, w sali im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Zaproszenie Streszczenie CV

Dr n. med. Wojciech Fortuna oraz dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki laureatami zespołowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów

5 listopada 2015 r. Premier Ewa Kopacz wręczyła uroczyście Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe.

Publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej IITD PAN otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD)

Miło nam poinformować, że publikacja dr hab. Joanny Mikulskiej z Laboratorium Immunochemii Ogólnej naszego Instytutu pt. „Analysis of response elements involved in the regulation of the human neonatal Fc receptor gene (FCGRT)”, opublikowana w czasopiśmie PLoS ONE 10 (8): e0135141. doi:10.1371/journal.pone.0135141 otrzymała wyróżnienie Kanadyjskiego Towarzystwa Naukowego (Global Medical Discovery – GMD) i została uznana za pracę o naukowo istotnym znaczeniu. Streszczenie tej publikacji zostanie przedstawione w kolejnej Serii GMD.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty

Miło nam poinformować, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w kategorii Instytuty za projekt badawczy pt. „Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy cukrzycowej”, którego kierownikiem jest dr Beata Weber-Dąbrowska z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego IITD. Nagrodę przyznała Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości.

Obchody Dnia Ludwika Hirszfelda w IITD PAN - 8 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu rozpoczął rok akademicki 2015/2016 i uroczyście zamknął obchody Roku Ludwika Hirszfelda – patrona Instytutu. Serdecznie witamy nowych uczestników Studium Doktoranckiego. Gratulujemy wszystkim absolwentom oraz pracownikom, którzy odebrali dyplomy doktora i doktora habilitowanego. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, przedstawicieli władz miasta Wrocławia, Polskiej Akademii Nauk, samorządu, wrocławskich uczelni i sympatyków Instytutu.

Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France - X Polsko-Francuska Konferencja Pneumonologiczna w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 9-11 października 2015 r.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN był współorganizatorem X Polsko-Francuskiej Konferencji Pneumonologicznej - Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France, która odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Z uczestnikami konferencji spotkał się Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki w IITD PAN

18-23 września 2015
Program   Galeria ze zdjęciami

Arch Immun Ther Exp nadal na czele polskich periodyków naukowych z IF 3,17

JCI ogłosił wyniki rankingu w/g IF za rok 2014. Nasze czasopismo osiągnęło IF – 3,17.
Dalsze miejsca zajmują: J Physiol Pharmacol 2,386; Pol Arch Med Wewn 2,121; Arch Med Sci 2,030 i Acta Astronom 1,980.